Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4937. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana, stran 12044.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 IN 70/06 – odl. US; v nadaljevanju: ZLV) je Mestna volilna komisija na 26. seji dne 27. 10. 2006 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Mestni svet Mestne občine Ljubljana
I.
1. Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti 45 svetnikov mestnega sveta, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 224.079 volivcev, pri čemer je bilo 224.075 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, ter 4 volivci, ki so glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 131.823 volivcev ali 58,83% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, so:
– 4 glasovali s potrdili, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II.
1. Za izvolitev 45 svetnikov mestnega sveta, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 131.816 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 4.434 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 127.382.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|   |         Ime liste          |št. glasov|%glasov |
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|1.  |RAD IMAM LJUBLJANO              |   1.328|  1.04|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|2.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV   |   2.966|  2.33|
|   |SLOVENIJE                   |     |    |
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|3.  |SSN – STRANKA SLOVENSKEGA NARODA       |    319|  0.25|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|4.  |ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE          |   1.179|  0.93|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|5.  |NAPREJ SLOVENIJA – NPS            |    232|  0.18|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|6.  |SDAS – KO LJUBLJANA              |   1.078|  0.85|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|7.  |KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA – KSU – KRŠČANSKI  |    705|  0.55|
|   |SOCIALISTI                  |     |    |
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|8.  |SOCIALNA LIBERALNA STRANKA          |    378|  0.30|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|9.  |ZA RAZNOLIKO LJUBLJANO            |    366|  0.29|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|10.  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD            |  10.934|  8.58|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|11.  |ZELENI SLOVENIJE               |   3.176|  2.49|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|12.  |SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE   |    526|  0.41|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|13.  |PROGRESIVNA STRANKA              |    144|  0.11|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|14.  |LMM – LJUBLJANA, MOJE MESTO          |   1.757|  1.38|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|15.  |DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE         |    697|  0.55|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|16.  |LISTA ZORANA JANKOVIĆA            |  52.702|  41.37|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|17.  |LISTA ZA ČISTO PITNO VODO           |   2.352|  1.85|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|18.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS      |  18.240|  14.32|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|19.  |LISTA ZA ŠPORT                |   1.079|  0.85|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|20.  |NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |   5.390|  4.23|
|   |STRANKA                    |     |    |
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|21.  |AS – AKTIVNA SLOVENIJA            |   1.019|  0.80|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|22.  |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE        |   1.535|  1.21|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|23.  |NARODNA STRANKA DELA             |    137|  0.11|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|24.  |EU DEMOKRATI SLOVENIJE            |   1.175|  0.92|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|25.  |GLAS ŽENSK SLOVENIJE             |   1.490|  1.17|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|26.  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |   1.997|  1.57|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|27.  |GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ        |   1.009|  0.79|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|28.  |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |  11.187|  8.78|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|29.  |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS      |   2.085|  1.64|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
|30.  |KRŠČANSKI SOCIALISTI – DRUŽBENO GIBANJE    |    200|  0.16|
+------+----------------------------------------------+----------+--------+
IV.
1. Na podlagi 14. člena ZLV pripada listam naslednje število mandatov
+---+-----------------------------------------------------+--+
|1. |RAD IMAM LJUBLJANO                  | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|2. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  | 1|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|3. |SSN – STRANKA SLOVENSKEGA NARODA           | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|4. |ZVEZA NEODVISNIH SLOVENIJE              | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|5. |NAPREJ SLOVENIJA – NPS                | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|6. |SDAS – KO LJUBLJANA                 | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|7. |KRŠČANSKO SOCIALNA UNIJA – KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI| 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|8. |SOCIALNA LIBERALNA STRANKA              | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|9. |ZA RAZNOLIKO LJUBLJANO                | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|10.|SOCIALNI DEMOKRATI – SD               | 4|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|11.|ZELENI SLOVENIJE                   | 1|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|12.|SEG – STRANKA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE       | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|13.|PROGRESIVNA STRANKA                 | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|14.|LMM – LJUBLJANA, MOJE MESTO             | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|15.|DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE            | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|16.|LISTA ZORANA JANKOVIĆA                |23|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|17.|LISTA ZA ČISTO PITNO VODO              | 1|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|18.|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS         | 8|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|19.|LISTA ZA ŠPORT                    | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|20.|NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA   | 2|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|21.|AS – AKTIVNA SLOVENIJA                | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|22.|SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE            | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|23.|NARODNA STRANKA DELA                 | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|24.|EU DEMOKRATI SLOVENIJE                | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|25.|GLAS ŽENSK SLOVENIJE                 | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|26.|SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA            | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|27.|GIBANJE ZA PRAVIČNOST IN RAZVOJ           | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|28.|LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE        | 5|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|29.|SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS          | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
|30.|KRŠČANSKI SOCIALISTI – DRUŽBENO GIBANJE       | 0|
+---+-----------------------------------------------------+--+
2. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom ZLV mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
1. LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1.   Zoran JANKOVIĆ
2.   Jadranka DAKIĆ
3.   Aleš ČERIN
4.   prof. Janez KOŽELJ
5.   dr. Marta BON
6.   Janko MÖDERNDORFER
7.   Roman JAKIČ
8.   Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ
9.   Bogomir GORENŠEK
10.   prof. dr. Andrej RUS
11.   Eva STRMLJAN KRESLIN
12.   Sašo RINK
13.   dr. Milena Mileva BLAŽIĆ
14.   Bojan ALBREHT
15.   Peter Jožef BOŽIČ
16.   Nives CESAR
17.   Peter VILFAN
18.   Marko BOKAL
19.   Maša KOCIPER
20.   prof. dr. Gregor TOMC
21.   Mitja MERŠOL
22.   Mojca KAVTIČNIK
23.   Bruna ANTAUER
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1.   Dimitrij KOVAČIČ
2.   Peter SUŠNIK
3.   doc. dr. Bojana BEOVIĆ
4.   doc. dr. Gregor GOMIŠČEK
5.   Boštjan CIZELJ
6.   Anja BAH ŽIBERT
7.   Janez MOŠKRIČ
8.   Roman KOLAR
3. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1.   dr. Jožef KUNIČ
2.   dr. Slavko ZIHERL
3.   Marjeta VESEL VALENTINČIČ
4.   Slavko SLAK
5.   mag. Janez KOPAČ
4. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1.   prof. dr. Metka TEKAVČIČ
2.   Gregor ISTENIČ
3.   Danica SIMŠIČ
4.   Miloš PAVLICA
5. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1.   Mojca KUCLER DOLINAR
2.   Franc SLAK
6. ZELENI SLOVENIJE
1.   Miha JAZBINŠEK
7. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1.   Aleš KARDELJ
8. LISTA ZA ČISTO PITNO VODO
1.   Mihael JARC
V.
Svetniki, izvoljeni v mestni svet Mestne občine Ljubljana na volitvah 22. 10. 2006 so:
1. Zoran JANKOVIĆ, roj. 1. 1. 1953, Vinterca 55, Ljubljana
2. Jadranka DAKIĆ, roj. 13. 7. 1955, Topniška 27, Ljubljana
3. Aleš ČERIN, roj. 18. 7. 1949, Staretova ul. 21, Ljubljana
4. prof. Janez KOŽELJ, roj. 19. 8. 1945, Tabor 5, Ljubljana
5. dr. Marta BON, roj. 22. 3. 1962, Ul. Ane Ziherlove 14, Ljubljana
6. Janko MÖDERNDORFER, roj. 3. 10. 1965, Suhadolčanova ul. 85, Ljubljana
7. Roman JAKIČ, roj. 1. 5. 1967, Ul. Mirka Jurce 19, Ljubljana
8. Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, roj. 23. 11. 1941, Rimska cesta 16, Ljubljana
9. Bogomir GORENŠEK, roj. 9. 9. 1947, Hauptmanca 58, Ljubljana
10. prof. dr. Andrej RUS, roj. 13. 8. 1962, Lubejeva ul. 1, Ljubljana
11. Eva STRMLJAN KRESLIN, roj. 4. 2. 1969, Izletniška ul. 13, Ljubljana
12. Sašo RINK, roj. 11. 6. 1975, Peričeva 37, Ljubljana
13. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, roj. 12. 9. 1956, Kotnikova ul. 13, Ljubljana
14. Bojan ALBREHT, roj. 7. 8. 1947, Preloge 9, Ljubljana
15. Peter Jožef BOŽIČ, roj. 30. 12. 1932, Verovškova ul. 43, Ljubljana
16. Nives CESAR, roj. 28. 9. 1956, Peričeva 37, Ljubljana
17. Peter VILFAN, roj. 29. 6. 1957, Kamnogoriška 95, Ljubljana
18. Marko BOKAL, roj. 24. 10. 1952, Bolgarska ul. 21, Ljubljana
19. Maša KOCIPER, roj. 17. 7. 1972, Pod Topoli 55, Ljubljana
20. prof. dr. Gregor TOMC, roj. 3. 2. 1952, Trubarjeva c. 34, Ljubljana
21. Mitja MERŠOL, roj. 13. 8. 1945, Gregorčičeva ul. 11 A, Ljubljana
22. Mojca KAVTIČNIK, roj. 16. 6. 1980, Dolenjska cesta 45 F, Ljubljana
23. Bruna ANTAUER, roj. 22. 5. 1954, Chengdujska c.26, Ljubljana
24. Dimitrij KOVAČIČ, roj. 28. 11. 1954, Ocvirkova ul.59, Ljubljana
25. Peter SUŠNIK, roj. 15. 12. 1973, Česnikova ul. 12, Ljubljana
26. doc. dr. Bojana BEOVIĆ, roj. 8. 2. 1959, Skrbinškova ul. 23, Ljubljana
27. doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, roj. 9. 5. 1957, Slovenska cesta 55 c, Ljubljana
28. Boštjan CIZELJ, roj. 11. 7. 1976, Kunaverjeva ul. 8, Ljubljana
29. Anja BAH ŽIBERT, roj. 27. 6. 1973, Poklukarjeva ul. 18, Ljubljana
30. Janez MOŠKRIČ, roj. 15. 2. 1979, Litijska cesta 278, Ljubljana
31. Roman KOLAR, roj. 11. 12. 1961, Gašperšičeva ul. 5, Ljubljana
32. dr. Jožef KUNIČ, roj. 6. 1. 1946, Cesta v Zgornji Log 31, Ljubljana
33. dr. Slavko ZIHERL, roj. 23. 9. 1945, Kosovelova 14, Ljubljana
34. Marjeta VESEL VALENTINČIČ, roj. 31. 10. 1951, Karlovška 24, Ljubljana
35. Slavko SLAK, roj. 8. 2. 1962, Štihova 19, Ljubljana
36. mag. Janez KOPAČ, roj. 28. 7. 1961, Kotnikova 22, Ljubljana
37. prof. dr. Metka TEKAVČIČ, roj. 12. 6. 1961, Neubergerjeva 7, Ljubljana
38. Gregor ISTENIČ, roj. 5. 1. 1971, Stanežiče 2, Ljubljana
39. Danica SIMŠIČ, roj. 22. 2. 1955, Preglov trg 10, Ljubljana
40. Miloš PAVLICA, roj. 3. 10. 1950, Ulica bratov Učakar 86, Ljubljana
41. Mojca KUCLER DOLINAR, roj. 26. 8. 1972, Gornji trg 22, Ljubljana
42. Franc SLAK, roj. 12. 8. 1938, Štebijeva cesta 7, Ljubljana
43. Miha JAZBINŠEK, roj. 4. 11. 1941, Česnikova 8, Ljubljana
44. Aleš KARDELJ, roj. 14. 5. 1951, Adamičeva ul. 13, Ljubljana
45. Mihael JARC, roj. 22. 5. 1950, Zarnikova 19, Ljubljana.
VI.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županji Mestne občine Ljubljana Danici Simšič, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-353/2006-1
Ljubljana, dne 27. oktobra 2006
Mestna volilna komisija
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana
 
PREDSEDNICA
Breda Razdevšek l.r.
 
ČLANI:
Blaž Košorok l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Lidija Colja Roth l.r.
Anton Lečnik l.r.
Ivan Kuhar l.r.
Sašo Matas

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti