Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4991. Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest, stran 12108.

Na podlagi 11.a člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest
1. člen
V Uredbi o cestninskih cestah in cestnini za uporabo cestninskih cest (Uradni list RS, št. 110/05) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(višina cestnine)
(1) Višino cestnine za posamezni odsek cestninske ceste ter za posamezni cestninski razred določi upravljavec cestninskih cest v ceniku cestnine, za katerega mora pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(2) Pri določitvi cestnine mora upravljavec cestninskih cest upoštevati in navesti:
1. stroške razvoja in gradnje cestninskih cest, ki jih upravlja, ki so stroški kapitala, izračunani na podlagi mednarodno primerljive obrestne mere kot cene kapitala, vloženega v izgradnjo cestninskih cest, ki jih upravlja;
2. stroške obratovanja cestninskih cest, ki jih upravlja, ki vključujejo vse stroške obnavljanja, rednega vzdrževanja in druge stroške, nujno potrebne za obratovanje cestninskih cest;
3. ponderirano povprečje cestnine za zadnje leto pred vložitvijo predloga in oceno za tekoče poslovno leto, skupaj s količniki za določitev cestnine za posamezni cestninski razred in z drugimi podatki, na podlagi katerih je bilo to povprečje izračunano;
4. zmanjšanje administrativnih stroškov pri tistih načinih plačevanja cestnine, pri katerih se odobravajo popusti;
5. vse druge podatke, potrebne za odločitev vlade o soglasju k ceniku cestnine upravljavca cestninskih cest.
(3) Ponderirano povprečje cestnine iz 3. točke prejšnjega odstavka mora biti v sorazmerju s stroški gradnje, razvoja in obratovanja cestninskih cest v upravljanju posameznega upravljavca in ne sme presegati teh stroškov.
(4) Od plačane cestnine se obračuna davek na dodano vrednost v skladu s predpisi o davku na dodano vrednost.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(cenik cestnine)
(1) Cenik cestnine za posamezne odseke cestninskih cest ter za posamezni cestninski razred določi upravljavec cestninskih cest glede na količnike za določitev cestnine za posamezni cestninski razred in prevozne razdalje, določene v prilogi k tej uredbi.
(2) V skladu z Zakonom o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (Uradni list RS, št. 101/05) se cestnina v ceniku cestnine izkazuje v tolarjih in v eurih. Zneski cestnine v tolarjih se zaokrožujejo na deset tolarjev tako, da se pri zneskih do pet tolarjev zaokroževanje opravi navzdol, pri znesku pet ali več tolarjev pa navzgor.
(3) Zaradi preverjanja učinkov različne višine cestnine na prerazporeditev prometnih obremenitev cestninskih cest glede na čas vožnje lahko upravljavec cestninske ceste za vse ali samo določene cestninske ceste s cenikom cestnine določi različno cestnino glede na dnevni čas vožnje že pred končnim rokom za uvedbo evropskega elektronskega cestninjenja, določenim v drugem odstavku 22. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05).
(4) Če je zaradi izvajanja rekonstrukcijskih ali obnovitvenih del cestninska cesta z odprtim cestninskim sistemom delno (eno smerno vozišče) ali popolnoma (obe smerni vozišči) zaprta za promet tako, da je promet z enega ali obeh smernih vozišč preusmerjen na vzporedne ceste, se cestnina za čas trajanja omejitve prometa zniža sorazmerno z dolžino odseka smernega vozišča, ki je zaprto za promet. Začasno znižanje cestnine določi upravljavec cestninske ceste s cenikom znižane cestnine, ki ga objavi na cestninski postaji, na kateri se plačuje cestnina za uporabo te ceste.«.
3. člen
Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri gotovinskem načinu plačevanja cestnine mora upravljavec cestninskih cest nerezidentom zagotoviti njeno plačevanje s tujimi valutami. plačevanje cestnine s tujimi valutami se podrobneje uredi v ceniku cestnine iz prvega odstavka 5. člena te uredbe.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-24/2006/5
Ljubljana, dne 26. oktobra 2006
EVA 2006-2411-0070
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti