Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4958. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Majšperk na volitvah 22. oktobra 2006, stran 12071.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Majšperk na volitvah 22. oktobra 2006
Občinska volilna komisija Občine Majšperk je na seji dne 23. oktobra 2006 ugotovila naslednji izid za volitve članov Občinskega sveta Občine Majšperk.
I.
Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Majšperk dobile naslednje število glasov:
+------+------+---+------------------------------------------+
|Št.  |%   |Št.|Ime liste                 |
|glasov|glasov|  |                     |
+------+------+---+------------------------------------------+
|  307| 14,59| 1|NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |
+------+------+---+------------------------------------------+
|  61|  2,9| 2|AKTIVNA SLOVENIJA             |
+------+------+---+------------------------------------------+
|  212| 10,08| 3|SOCIALNI DEMOKRATI            |
+------+------+---+------------------------------------------+
|  435| 20,68| 4|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |
+------+------+---+------------------------------------------+
|  118| 5,61| 5|DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE|
+------+------+---+------------------------------------------+
|  359| 17,07| 6|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |
+------+------+---+------------------------------------------+
|  611| 29,05| 7|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |
+------+------+---+------------------------------------------+
II.
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06) je bilo v obeh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 9 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam glede na dobljeno število glasov in izračunu volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom Zakona o lokalnih volitvah izvoljeni naslednji kandidati:
volilna enota I.
volilni količnik: 147.38
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|Št.    |%   |Mandat|%   |Št.|Ime liste               |
|glasov  |glasov |   |ost. |  |                    |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    184| 15,61|   1| 24,85| 1|NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA    |
|     |    |   |   |  |STRANKA                |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    22|  1,87|   0| 14,93| 2|AKTIVNA SLOVENIJA           |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    171| 14,50|   1| 16,03| 3|SOCIALNI DEMOKRATI           |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    217| 18,41|   1| 47,24| 4|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    64|  5,43|   0| 43,43| 5|DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |
|     |    |   |   |  |SLOVENIJE               |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    192| 16,28|   1| 30,28| 6|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    329| 27,91|   2| 23,24| 7|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
volilna enota II.
volilni količnik: 154,00
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|Št.    |%   |Mandat|%   |Št.|Ime liste               |
|glasov  |glasov |   |ost. |  |                    |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    123| 13,31|   0| 79,87| 1|NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA    |
|     |    |   |   |  |STRANKA                |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    39|  4,22|   0| 25,32| 2|AKTIVNA SLOVENIJA           |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    41|  4,44|   0| 26,62| 3|SOCIALNI DEMOKRATI           |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    218| 23,59|   1| 41,56| 4|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    54|  5,84|   0| 35,06| 5|DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV    |
|     |    |   |   |  |SLOVENIJE               |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    167| 18,07|   1| 8,44| 6|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
|    282| 30,52|   1| 83,12| 7|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+----------+-------+------+------+---+---------------------------------------+
Direktno izvoljeni kandidati so:
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|Št. liste|Ime liste|VE|Izvoljeni kandidat|Rojen   |Stanujoč     |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|1    |NSi   |1 |FRANC BEZJAK   |1. 12. 1953|Majšperk 85   |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|3    |SD    |1 |ZLATKO ŽNIDAR   |21. 7. 1964|Sestrže 93    |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|4    |SDS   |1 |MARJAN NOVAK   |4. 9. 1954 |Medvedce 9    |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|6    |LDS   |1 |MARJAN PLANINC  |23. 1. 1970|Majšperk 51   |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|7    |SLS   |1 |DARINKA FAKIN   |30. 1. 1961|Breg 47b     |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|7    |SLS   |1 |EDI LESKOVAR   |3. 10. 1961|Skrblje 3    |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|4    |SDS   |2 |VEKOSLAV ŠIREC  |23. 4. 1963|Slape 14     |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|6    |LDS   |2 |BRANKO NOVAK   |20. 6. 1952|Ptujska Gora 102a|
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
|7    |SLS   |2 |CVETKO PEPELNIK  |7. 3. 1962 |Ptujska Gora 58 |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------------+
III.
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se preostalih 5 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v obeh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v obeh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 14, je zaporedje najvišjih količnikov naslednje:
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|Zap.|Količnik|Št. |Ime liste                 |
|št. |    |liste|                     |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|  1|611   |  7|Slovenska ljudska stranka         |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|  2|435   |  4|Slovenska demokratska stranka       |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|  3|359   |  6|Liberalna demokracija Slovenije      |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|  4|308   |  1|Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka|
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|  5|305,5  |  7|Slovenska ljudska stranka         |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|  6|217,5  |  4|Slovenska demokratska stranka       |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|  7|212   |  3|Socialni demokrati            |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|  8|203,67 |  7|Slovenska ljudska stranka         |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
|  9|179,5  |  6|Liberalna demokracija Slovenije      |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
| 10|154   |  1|Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka|
+----+--------+-----+------------------------------------------+
| 11|152,75 |  7|Slovenska ljudska stranka         |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
| 12|145   |  4|Slovenska demokratska stranka       |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
| 13|122,20 |  7|Slovenska ljudska stranka         |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
| 14|119,67 |  6|Liberalna demokracija Slovenije      |
+----+--------+-----+------------------------------------------+
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Majšperk dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in so bili izvoljeni kandidati na teh listah:
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------+
|Št. liste|Ime liste|VE|Izvoljeni kandidat|Rojen   |Stanujoč  |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------+
|4    |SDS   |1 |TATJANA VELE   |10. 1. 1962|Majšperk 1 |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------+
|7    |SLS   |1 |IDA LORBER    |13. 9. 1955|Majšperk 62|
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------+
|1    |NSi   |2 |ZDRAVKO HALOŽAN  |14. 2. 1955|Podlože 81a|
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------+
|6    |LDS   |2 |ADOLF KOPŠE    |28. 7. 1951|Stoperce 82|
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------+
|7    |SLS   |2 |ANICA REJEC    |23. 7. 1970|Stoperce 6 |
+---------+---------+--+------------------+-----------+-----------+
IV.
Člani Občinskega sveta Občine Majšperk, izvoljeni na lokalnih volitvah 22. oktobra 2006 so:
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|VE|Ime in priimek |Št. liste|Ime liste                |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|1 |FRANC BEZJAK  |1    |NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|1 |ZLATKO ŽNIDAR |3    |SOCIALNI DEMOKRATI           |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|1 |MARJAN NOVAK  |4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|1 |TATJANA VELE  |4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|1 |MARJAN PLANINC |6    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|1 |DARINKA FAKIN |7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|1 |EDI LESKOVAR  |7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|1 |IDA LORBER   |7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|2 |ZDRAVKO HALOŽAN|1    |NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA|
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|2 |VEKOSLAV ŠIREC |4    |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|2 |BRANKO NOVAK  |6    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|2 |ADOLF KOPŠE  |6    |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|2 |CVETKO PEPELNIK|7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
|2 |ANICA REJEC  |7    |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+--+---------------+---------+----------------------------------------+
Št. 041-19/2006(OVK)
Datum: 25. 10. 2006
Predsednica
OVK Majšperk
Jerneja Kokol l.r.
 
Člani OVK Majšperk
Milan Jager l.r.
Andrej Vrabič l.r.
Branka Leskovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti