Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

SV 1435/2006 Ob-31575/06 , Stran 8775
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 1435/2006 z dne 30. 10. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje št. 7, v I. nadstropju v stanovanjski hiši na naslovu Ul. bratov Greifov 34, 2000 Maribor, z identifikacijsko številko v skladu z obvestilom GURS OGU Maribor 0681-00975-023, v skupni izmeri 36,96 m2, vse ležeče na parc. št. 1170/1, k.o. Pobrežje, v izključni lasti osebe z imenom: Požgan Iztok, EMŠO 2806968500270, stanujoč na naslovu Šarhova ulica 67, 2000 Maribor, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe št. 23/93 z dne 1. 3. 1993, ki je bila sklenjena med Javnim zavodom Mariborske lekarne Maribor – kot prodajalcem in Požgan Francem – kot kupcem in sklepa o dedovanju z dne 3. 11. 2005, opr. št. ID 477/2005, katerega je izdalo Okrajno sodišče v Mariboru in kateri je postal pravnomočen dne 7. 11. 2005, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 58.000 EUR s pripadki, z letno obrestno mero v višini 6,25%, s trenutno skupno letno efektivno obrestno mero v višini 6,86% in 5% letnimi zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalca v primerih posebej opredeljenih v pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit), z zapadlostjo prvega obroka kredita na dan 20. 11. 2006 in zapadlostjo zadnjega obroka kredita na dan 20. 10. 2026.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti