Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4938. Poročilo o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad, stran 12047.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2 in 70/06 – odl. US; v nadaljevanju: ZLV) je Mestna volilna komisija na 26. seji dne 27. 10. 2006 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad
I.
Mestna volilna komisija je na podlagi zapisnika Volilne komisije Četrtne skupnosti Bežigrad ugotovila:
1. Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico voliti 17 svetnikov Sveta Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 27.833 volivcev, pri čemer so bili vsi vpisani v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 16.375 volivcev ali 58,83% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
– 0 glasovalo s potrdili, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II.
1. Za izvolitev 17 svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 16.375 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 1.214 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 15.161.
III.
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|  |Ime liste                  |št. glasov|%glasov |
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|1. |ZELENI SLOVENIJE              |   1.134|  7.48|
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|2. |LMM – LJUBLJANA, MOJE MESTO         |    718|  4.74|
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|3. |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |    289|  1.91|
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|4. |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |    925|  6.10|
|  |SLOVENIJE                  |     |    |
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|5. |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS     |   2.513|  16.58|
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|6. |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |   4.041|  26.65|
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|7  |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE       |    807|  5.32|
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|8. |LISTA ZA ČISTO PITNO VODO          |    829|  5.47|
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|9. |AS – AKTIVNA SLOVENIJA           |    496|  3.27|
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|10. |NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA  |    691|  4.56|
|  |STRANKA                   |     |    |
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
|11. |SOCIALNI DEMOKRATI – SD           |   2.718|  17.93|
+----+--------------------------------------------+----------+--------+
2. Na podlagi 14. člena ZLV pripada listam naslednje število mandatov:
+------+-------------------------------------------+---+
|1.  |ZELENI SLOVENIJE              | 1 |
+------+-------------------------------------------+---+
|2.  |LMM – LJUBLJANA, MOJE MESTO        | 1 |
+------+-------------------------------------------+---+
|3.  |SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       | 0 |
+------+-------------------------------------------+---+
|4.  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  | 1 |
|   |SLOVENIJE                 |  |
+------+-------------------------------------------+---+
|5.  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS    | 3 |
+------+-------------------------------------------+---+
|6.  |LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE   | 5 |
+------+-------------------------------------------+---+
|7.  |SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE       | 1 |
+------+-------------------------------------------+---+
|8.  |LISTA ZA ČISTO PITNO VODO         | 1 |
+------+-------------------------------------------+---+
|9.  |AS – AKTIVNA SLOVENIJA           | 0 |
+------+-------------------------------------------+---+
|10.  |NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA  | 1 |
|   |STRANKA                  |  |
+------+-------------------------------------------+---+
|11.  |SOCIALNI DEMOKRATI – SD          | 3 |
+------+-------------------------------------------+---+
3. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom ZLV mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov.
1. LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
1.   Viljem GREBENC
2.   Petra ŠKOFIC
3.   Matevž BENEDIČIČ
4.   Aleksandra ORAŽEM
5.   Vinko VIKTOR
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1.   Luka JURKOVIČ
2.   Marko ŠIŠKA
3.   Jožica DOLINAR
3. SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1.   Avguština ZUPANČIČ
2.   Ignacij BORŠTNAR
3.   Gregor ZUPANČIČ
4. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
1.   Ciril BREGAR
5. NSi – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1.   Lidija DROBNIČ
6. ZELENI SLOVENIJE
1.   Janko BOBERA
7. LISTA ZA ČISTO PITNO VODO
1.   Alojzij POTISEK
8. SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE
1.   Darko NIKOLOVSKI
9. LMM – LJUBLJANA, MOJE MESTO
1.   Marinka LEVIČAR
IV.
Svetniki, izvoljeni v Svet Četrtne skupnosti Bežigrad na volitvah 22. 10. 2006, so:
1. Viljem GREBENC, roj. 23. 11. 1943, Vojkova cesta 73, Ljubljana
2. Petra ŠKOFIC, roj. 21. 4. 1966, Mariborska 25, Ljubljana
3. Matevž BENEDIČIČ, roj. 19. 9. 1936, Ulica Nade Ovčakove 17, Ljubljana
4. Aleksandra ORAŽEM, roj. 6. 7. 1973, Grintovška 14, Ljubljana
5. Vinko VIKTOR, roj. 1. 4. 1956, Pleteršnikova 25, Ljubljana
6. Luka JURKOVIČ, roj. 12. 6. 1976, Dunajska cesta 81, Ljubljana
7. Marko ŠIŠKA, roj. 11. 10. 1975, Maroltova 5, Ljubljana
8. Jožica DOLINAR, roj. 21. 2. 1961, Pohorskega bataljona 10, Ljubljana
9. Avguština ZUPANČIČ, roj. 8. 8. 1950, Posavskega 28, Ljubljana
10. Ignacij BORŠTNAR, roj. 10. 11. 1931, Črtomirova 1, Ljubljana
11. Gregor ZUPANČIČ, roj. 18. 2. 1978, V dolini 4, Ljubljana
12. Ciril BREGAR, roj. 23. 12. 1935, Linhartova 9, Ljubljana
13. Lidija DROBNIČ, roj. 16. 5. 1931, Peričeva 7, Ljubljana
14. Janko BOBERA, roj. 4. 5. 1956, Smoletova 18, Ljubljana
15. Alojzij POTISEK, roj. 6. 9. 1952, Maroltova 13, Ljubljana
16. Darko NIKOLOVSKI, roj. 23. 7. 1978, Metoda Mikuža 16, Ljubljana
17. Marinka LEVIČAR, roj. 5. 7. 1951, Neubergerjeva 25, Ljubljana.
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županji Mestne občine Ljubljana Danici Simšič, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za svetnike sveta četrtne skupnosti Bežigrad.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-357/2006-2
Ljubljana, dne 27. oktobra 2006
Mestna volilna komisija
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana
 
PREDSEDNICA
Breda Razdevšek l.r.
 
ČLANI
Blaž Košorok l.r.
dr. Tjaša Strobelj
Lidija Colja Roth l.r.
Anton Lečnik l.r.
Ivan Kuhar l.r.
Sašo Matas

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti