Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Št. 110-48/2006-4 Ob-31498/06 , Stran 8765
Ministrstvo za gospodarstvo, Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji svetovalec v Inšpektoratu Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec II, višji svetovalec I. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II. Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba elektrotehnične, strojne, pravne, ekonomske, rudarske ali geotehnološke smeri, – najmanj 6 let delovnih izkušenj, v primeru univerzitetne izobrazbe 4 leta delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejata Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZJU). V skladu z 89. členom ZJU lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit opravili najpozneje v enem letu od imenovanja v naziv. V primeru, da ima kandidat opravljen pravniški državni izpit, se mu v skladu s prvim odstavkom 167. člena ZJU prizna del državnega izpita iz javne uprave, ki vsebinsko ustreza že opravljenemu izpitu. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z najmanj visoko strokovno izobrazbo rudarske ali geotehnološke smeri in z opravljenim strokovnim izpitom po Zakonu o rudarstvu ter z znanjem in izkušnjami s področja metanskih jam. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – samostojno izvajanje zahtevnih nalog s področja javnega naročanja za potrebe organa, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojno izvajanje zahtevnih strokovnih nalog s finančnega področja in drugih področij potrebnih za izvajanje nalog organa, – samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil o stanju na področju dela in drugih zahtevnih gradiv, – vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora, – nudenje strokovne pomoči, – samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog. Kandidati morajo vlogi priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo: – fotokopijo diplome oziroma dokazila o pridobljeni izobrazbi, – pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima), – pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o rudarstvu (če ga kandidat ima), – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izbrani kandidat bo moral podati pisno privolitev za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc o nekaznovanosti in da ni v kazenskem postopku. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih izjav in pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo, Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi oziroma na drugih lokacijah kjer organ posluje. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi prilogami o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kadrovska služba, Kotnikova 5, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni natečaj – Višji svetovalec v IRSER/pon.«. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po tel. 01/420-44-83 (mag. Anton Planinc). Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem izbirnem postopku. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti