Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

Št. 135/2006 Ob-31402/06 , Stran 8764
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) načelnica Upravne enote Koper objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: višji referent na Oddelku za okolje in prostor, gospodarstvo in kmetijstvo. Uradnik/ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji referent III. Okvirna vsebina dela na delovnem mestu: – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu, – vodenje enostavnih in zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske smeri, – 6 mesecev delovnih izkušenj, – znanje jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, – strokovni upravni izpit, – strokovni izpit iz upravnega postopka. Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – da so državljani Republike Slovenije, – da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper kandidate ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – izjavo o izobrazbi, – izjavo o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni, oziroma izjavo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju kjer živi narodna skupnost, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, – pisno izjavo o tem, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, Izbrani kandidat bo moral podati pisno privolitev za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokazil oziroma izjav predloženih k prijavi in razgovora s kandidati. Kandidati/ke naj pošljejo prijave na naslov: Upravna enota Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, s pripisom »javni natečaj – višji referent«. Rok za prijavo je 8 dni od objave. Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05/663-76-48, Elida Horvatič. Z izbranim kandidatom/ko bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo 4, Koper.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti