Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4929. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Grad, stran 12012.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov Občinskega sveta
Občine Grad
Občinska volilna komisija Občine Grad je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 – odločba US) ter na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izida glasovanja za volitve članov Občinskega sveta Občine Grad na volitvah 22. oktobra 2006, na seji dne 26. oktobra 2006, ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za člane Občinskega sveta Občine Grad.
I.
1. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico glasovati 2085 volivcev.
2. V 7 (sedmih) volilnih enotah je skupaj glasovalo 1026 volivcev ali 49,21% od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, in sicer:
a) v 1. volilni enoti je glasovalo 323 volivcev, od tega veljavnih 317, neveljavnih 6 glasovnic;
b) v 2. volilni enoti je glasovalo 161 volivcev, od tega veljavnih 160, neveljavna 1 glasovnica;
c) v 3. volilni enoti je glasovalo 187 volivcev, od tega veljavnih 184, neveljavne 3 glasovnice;
d) v 4. volilni enoti je glasovalo 57 volivcev, od tega veljavnih 57, neveljavnih 0 glasovnic;
e) v 5. volilni enoti je glasovalo 98 volivcev, od tega veljavnih 96, neveljavni 2 glasovnici;
f) v 6. volilni enoti je glasovalo 93 volivcev, od tega veljavnih 80, neveljavnih 13 glasovnic;
g) v 7. volilni enoti je glasovalo 107 volivcev, od tega veljavnih 107, neveljavnih 0 glasovnic.
II.
1. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Silvester ŽELEZEN   231 glasov ali 72,87%
2. Helena DEBELAK     71 glasov ali 22,40%
3. Ludvik KOČAR      185 glasov ali 58,36%
4. Marjana ŠTRTAK KOVAČ  233 glasov ali 73,50%
Izvoljeni so bili:
1. Marjana ŠTRTAK KOVAČ, roj. 14. 8. 1972, Grad 68a
2. Silvester ŽELEZEN, roj. 25. 11. 1965, Grad 172c
3. Ludvik KOČAR, roj. 4. 7. 1946, Grad 33
2. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Evgen ŠKODNIK      83 glasov ali 51,88%
2. Silvo ŠARKANJ      80 glasov ali 50,00%
3. Franc SOLAR       80 glasov ali 50,00%
Izid med 2. in 3. kandidatom je ugotovljen skladno z drugim odstavkom 12. člena Zakona o lokalnih volitvah.
Izvoljena sta bila:
1. Evgen ŠKODNIK, roj. 31. 7. 1963, Dolnji Slaveči 1
2. Franc SOLAR, roj. 4. 4. 1949, Dolnji Slaveči 63
3. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Branimir KOKOL      97 glasov ali 52,72%
2. Janez KEREC       90 glasov ali 48,91%
3. Marjan GYERGYEK     80 glasov ali 43,48%
4. Štefan BERNJAK      68 glasov ali 36,96%
Izvoljena sta bila:
1. Branimir KOKOL, roj. 20. 3. 1953, Vidonci 126b
2. Janez KEREC, roj. 25. 12. 1965, Vidonci 97
4. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc DERVARIČ      39 glasov ali 68,42%
2. Štefan GJERGJEK     18 glasov ali 31,58%
Izvoljen je bil:
1. Franc DERVARIČ, roj. 11. 9. 1951, Kovačevci 23
5. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Stanislav KEREC     53 glasov ali 55,21%
2. Silvester DERVARIČ    43 glasov ali 44,79%
Izvoljen je bil:
1. Stanislav KEREC, roj. 5. 12. 1964, Kruplivnik 82
6. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Viljem GRAH        80 glasov ali 100%
Izvoljen je bil:
1. Viljem GRAH, roj. 28. 5. 1969, Motovilci 42
7. VOLILNA ENOTA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jožef SEVER        107 glasov ali 100%
Izvoljen je bil:
1. Jožef SEVER, roj. 29. 1. 1957, Radovci 8
Št. 040-959/06-ObVK
Grad, dne 26. oktobra 2006
Predsednica
Občinske volilne komisije Občine Grad
Romana Gajšek, univ. dipl. prav., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti