Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4935. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško na volitvah dne 22. oktobra 2006 po volilnih enotah 1, 2 in 3, stran 12040.

P O R O Č I L O
o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško na volitvah dne 22. oktobra 2006 po volilnih enotah 1, 2 in 3
Občinska volilna komisija je na svoji seji dne 23. oktobra 2006 v sejni sobi Občine Laško na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih dne 22. 10. 2006 ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje
U G O T O V I L A:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Laško v treh volilnih enotah, in sicer 1., 2. in 3. na skupaj 34 voliščih ter na enem volišču za vse tri volilne enote za predčasno glasovanje dne 17. 10. 2006, 18. 10. 2006 in 19. 10. 2006.
2. Na volitvah 22. oktobra 2006 je imelo pravico voliti skupaj 11.531 volivcev, vpisanih v volilne imenike. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom. Po pošti je glasovalo 20 volivcev.
3. Oddanih glasovnic je bilo 6308, od tega veljavnih glasovnic 5957, neveljavnih 351.
4. Posamezne liste so po volilnih enotah dobile naslednje število glasov:
  VOLILNA ENOTA 01
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| Zap. |         Ime liste         |Št. glasov |%glasov|
| št. |                      |      |    |
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 1  |Neodvisni kandidat Andrej Mavri      |    240| 12.47|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 2  |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |    247| 12.83|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 3  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |    174|  9.04|
|   |SLOVENIJE                 |      |    |
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 4  |Mlada moč občine Laško – MMOL       |    184|  9.56|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 5  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |    329| 17.09|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 6  |Lista za razvoj podjetništva in podeželja |    115|  5.97|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 7  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |    146|  7.58|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 8  |ZELENI SLOVENIJE              |     45|  2.34|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 9  |SOCIALNI DEMOKRATI             |    242| 12.57|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 10 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    163|  8.47|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 11 |AKTIVNA SLOVENIJA             |     24|  1.25|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 12 |Lilija                   |     16|  0.83|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
 
  VOLILNA ENOTA 02
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| Zap. |         Ime liste         |Št. glasov |%glasov|
| št. |                      |      |    |
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 1  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |    183|  8.27|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 2  |ZELENI SLOVENIJE              |     64|  2.89|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 3  |Boris Zdovc – neodvisni kandidat      |    139|  6.28|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 4  |AKTIVNA SLOVENIJA             |     22|  0.99|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 5  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |    258| 11.65|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 6  |Konrad Zemljič – neodvisni         |     39|  1.76|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 7  |Lista za razvoj podjetništva in podeželja |    126|  5.69|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 8  |Vinko Stopinšek – neodvisni kandidat    |    132|  5.96|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 9  |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    168|  7.59|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 10 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |    227| 10.25|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 11 |Stanko Selič – neodvisni kandidat     |    346| 15.63|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 12 |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |    171|  7.72|
|   |SLOVENIJE                 |      |    |
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 13 |SOCIALNI DEMOKRATI             |    113|  5.10|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
| 14 |Mlada moč občine Laško – MMOL       |    226| 10.21|
+------+-------------------------------------------+-----------+-------+
 
  VOLILNA ENOTA 03
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| Zap. |Ime liste                 |Št. glasov |% glasov|
| št. |                      |      |    |
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 1  |SOCIALNI DEMOKRATI             |    186|  10.23|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 2  |Cvetka Starc – neodvisna kandidatka    |     55|  3.03|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 3  |Lista za razvoj podjetništva in podeželja |    107|  5.89|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 4  |Mlada moč občine Laško – MMOL       |    129|  7.10|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 5  |Andrejka Breznikar – neodvisna kandidatka |     72|  3.96|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 6  |LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE      |    174|  9.57|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 7  |Zvonko Gračner – neodvisni         |    134|  7.37|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 8  |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |    169|  9.30|
|   |SLOVENIJE                 |      |    |
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 9  |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA |    217|  11.94|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 10 |ZELENI SLOVENIJE              |     29|  1.60|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 11 |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA       |    133|  7.32|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 12 |SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA         |    127|  6.99|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
| 13 |Lista za Rimske Toplice          |    286|  15.73|
+------+-------------------------------------------+-----------+--------+
5. Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
 
VOLILNA ENOTA 01
Skupno število mandatov: 8
 
Lista: 2 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 247
% glasov: 12.83%
Št. izvoljenih: 1
1. MOJCA KRIVEC, Kidričeva 8, Laško, izvoljena
 
Lista: 3 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 174
% glasov: 9.04%
Št. izvoljenih: 1
1. MATEVŽ KOLAR, Valentiničeva 50, Laško, izvoljen
 
Lista: 4 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO – MMOL
Skupno št. glasov: 184
% glasov: 9.56%
Št. izvoljenih: 1
1. KLEMEN GREŠAK, Valentiničeva 35, Laško, izvoljen
 
Lista: 5 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 329
% glasov: 17.09%
Št. izvoljenih: 2
1. ANTON TURNŠEK, Na Pristavi 25, Laško, izvoljen
2. ANDREJA KRIŽNIK, Kidričeva 41, Laško, izvoljena
 
Lista: 6 – Lista za razvoj podjetništva in podeželja
Skupno št. glasov: 115
% glasov: 5.97%
Št. izvoljenih: 1
1. ŠTEFAN GROSAR, Poženelova 3, Laško, izvoljen
 
Lista: 9 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 242
% glasov: 12.57%
Št. izvoljenih: 1
1. DANIJEL LAPORNIK, Valentiničeva 7, Laško, izvoljen
 
Lista: 10 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 163
% glasov: 8.47%
Št. izvoljenih: 1
1. MARJAN GREŠAK, Valentiničeva 35, Laško, izvoljen
 
VOLILNA ENOTA 02
Skupno število mandatov: 8
Lista: 1 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 183
% glasov: 8.27%
Št. izvoljenih: 1
1. ROMAN TUŠEK, Reka 1, Laško, izvoljen
 
Lista: 5 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 258
% glasov: 11.65%
Št. izvoljenih: 1
1. MARJAN SALOBIR, Marija Gradec 8, Laško, izvoljen
 
Lista: 9 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 168
% glasov: 7.59%
Št. izvoljenih: 1
1. FRANC TRATNIK, Padež 14, Laško, izvoljen
 
Lista: 10 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 227
% glasov: 10.25%
Št. izvoljenih:1
1. MARJAN BELEJ, Zg. Rečica 6, Laško, izvoljen
 
Lista: 11 – STANKO SELIČ – NEODVISNI KANDIDAT
Skupno št. glasov: 346
% glasov: 15.63%
Št. izvoljenih: 1
1. STANKO SELIČ, Leskovca 4, Laško, izvoljen
 
Lista: 13 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 113
% glasov: 5.10%
Št. izvoljenih: 1
1. SILVA BROD, Zg. Rečica 56, Laško, izvoljen
 
Lista: 14 – MLADA MOČ OBČINE LAŠKO – MMOL
Skupno št. glasov: 226
% glasov: 10.21%
Št. izvoljenih: 2
1. ANDREJ MEDVED, Radoblje 8, Laško, izvoljen
2. MATEJ ŠPEC, Velike Grahovše 37, Laško, izvoljen
 
VOLILNA ENOTA 03
Skupno število mandatov: 7
Lista: 1 – SOCIALNI DEMOKRATI
Skupno št. glasov: 186
% glasov: 10.23%
Št. izvoljenih: 1
1. FRANC LESIČAR, Lahov Graben 5, Jurklošter, izvoljen
 
Lista: 6 – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 174
% glasov: 9.57%
Št. izvoljenih: 1
1. ROMAN MATEK, Zidani Most 29d, Zidani Most, izvoljen
 
Lista: 8 – DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Skupno št. glasov: 169
% glasov: 9.30%
Št. izvoljenih: 1
1. DANIJEL DOBRŠEK, Mrzlo Polje 7, Jurklošter, izvoljen
 
Lista: 9 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 217
% glasov: 11.94%
Št. izvoljenih: 2
1. JOŽE SENICA, Globoko 8h, Rimske Toplice, izvoljen
2. KONRAD HLADIN, Mrzlo Polje 7, Jurklošter, izvoljen
 
Lista: 12 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
Skupno št. glasov: 127
% glasov: 6.99%
Št. izvoljenih: 1
1. JANKO CESAR, Mrzlo Polje 6a, Jurklošter, izvoljen
 
Lista: 13 – LISTA ZA RIMSKE TOPLICE
Skupno št. glasov: 286
% glasov: 15.73%
Št. izvoljenih: 1
1. DRAGO ZUPAN, Partizanska pot 1, Rimske Toplice, izvoljen
 
6. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednjo razdelitev mandatov po sistemu navadnega (Harejevega) količnika:
 
  VOLILNA ENOTA 01
  Št. mandatov: 8 količnik: 240.63
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
| Glasov|   %|Mandat|   %| Št.|Ime liste                |
|    | glasov|   | ostan.|  |                    |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|  240| 12.47|   0| 99.74|  1|Neodvisni kandidat Andrej Mavri     |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|  247| 12.83|   1|  2.65|  2|SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA        |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|  174|  9.04|   0| 72.31|  3|DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA      |
|    |    |   |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE          |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|  184|  9.56|   0| 76.47|  4|Mlada moč občine Laško – MMOL      |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|  329| 17.09|   1| 36.73|  5|LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE     |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|  115|  5.97|   0| 47.79|  6|Lista za razvoj podjetništva in     |
|    |    |   |    |  |podeželja                |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|  146|  7.58|   0| 60.68|  7|NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA   |
|    |    |   |    |  |STRANKA                 |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|   45|  2.34|   0| 18.70|  8|ZELENI SLOVENIJE            |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|  242| 12.57|   1|  0.57|  9|SOCIALNI DEMOKRATI           |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|  163|  8.47|   0| 67.74| 10|SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA      |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|   24|  1.25|   0|  9.97| 11|AKTIVNA SLOVENIJA            |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
|   16|  0.83|   0|  6.65| 12|Lilija                 |
+-------+-------+------+-------+----+----------------------------------------+
 
  VOLILNA ENOTA 02
  Št. mandatov: 8 količnik: 276.75
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
| Glasov|   %| Mandat|   %| Št.|Ime liste               |
|    | glasov|    | ostan.|  |                    |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  183|  8.27|   0 | 66.12|  1| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA  |
|    |    |    |    |  |STRANKA                |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|   64|  2.89|   0 | 23.13|  2| ZELENI SLOVENIJE           |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  139|  6.28|   0 | 50.23|  3| Boris Zdovc – neodvisni kandidat   |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|   22|  0.99|   0 |  7.95|  4| AKTIVNA SLOVENIJA           |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  258| 11.65|   0 | 93.22|  5| LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|   39|  1.76|   0 | 14.09|  6| Konrad Zemljič – neodvisni      |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  126|  5.69|   0 | 45.53|  7| Lista za razvoj podjetništva in    |
|    |    |    |    |  |podeželja               |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  132|  5.96|   0 | 47.70|  8| Vinko Stopinšek – neodvisni kandidat |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  168|  7.59|   0 | 60.70|  9| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  227| 10.25|   0 | 82.02| 10| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  346| 15.63|   1 | 25.02| 11| Stanko Selič – neodvisni kandidat   |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  171|  7.72|   0 | 61.79| 12| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |
|    |    |    |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  113|  5.10|   0 | 40.83| 13| SOCIALNI DEMOKRATI          |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
|  226| 10.21|   0 | 81.66| 14| Mlada moč občine Laško – MMOL     |
+-------+-------+-------+-------+----+---------------------------------------+
 
  VOLILNA ENOTA 03
  Št. mandatov: 7 količnik: 259.71
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
| Glasov|   %| Mandat|   %|Št.|Ime liste               |
|    | glasov|    | ostan.|  |                    |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   186| 10.23|   0| 71.62| 1| SOCIALNI DEMOKRATI          |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   55|  3.03|   0| 21.18| 2| Cvetka Starc – neodvisna kandidatka  |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   107|  5.89|   0| 41.20| 3| Lista za razvoj podjetništva in    |
|    |    |    |    |  |podeželja               |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   129|  7.10|   0| 49.67| 4| Mlada moč občine Laško – MMOL     |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   72|  3.96|   0| 27.72| 5| Andrejka Breznikar – neodvisna    |
|    |    |    |    |  |kandidatka               |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   174|  9.57|   0| 67.00| 6| LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE    |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   134|  7.37|   0| 51.60| 7| Zvonko Gračner – neodvisni      |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   169|  9.30|   0| 65.07| 8| DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |
|    |    |    |    |  |UPOKOJENCEV SLOVENIJE         |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   217| 11.94|   0| 83.55| 9| NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA  |
|    |    |    |    |  |STRANKA                |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   29|  1.60|   0| 11.17| 10| ZELENI SLOVENIJE           |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   133|  7.32|   0| 51.21| 11| SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   127|  6.99|   0| 48.90| 12| SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
|   286| 15.73|   1| 10.12| 13| Lista za Rimske Toplice        |
+--------+-------+-------+-------+---+---------------------------------------+
 
7. Občinska volilna komisija je ugotovila naslednje zaporedje najvišjih količnikov po d’Hondtovem sistemu:
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|Zap.  |Količnik|Št. | Ime liste                      |
|št.  |    |  |                           |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|1   | 761.00 |  | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|2   | 601.00 |  | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|3   | 546.00 |  | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|4   | 541.00 |  | SOCIALNI DEMOKRATI                  |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|5   | 539.00 |  | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO – MMOL            |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|6   | 514.00 |  | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|7   | 464.00 |  | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|8   | 380.50 |  | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|9   | 348.00 |  | LISTA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN PODEŽELJA      |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|10   | 300.50 |  | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|11   | 273.00 |  | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|12   | 270.50 |  | SOCIALNI DEMOKRATI                  |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|13   | 269.50 |  | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO – MMOL            |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|14   | 257.00 |  | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|15   | 253.67 |  | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|16   | 232.00 |  | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|17   | 200.33 |  | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|18   | 190.25 |  | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|19   | 182.00 |  | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|20   | 180.33 |  | SOCIALNI DEMOKRATI                  |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|21   | 179.67 |  | MLADA MOČ OBČINE LAŠKO – MMOL            |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|22   | 174.00 |  | LISTA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN PODEŽELJA      |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|23   | 171.33 |  | DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE  |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|24   | 154.67 |  | SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA            |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|25   | 152.20 |  | LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE           |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|26   | 150.25 |  | SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA              |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|27   | 138.00 |  | ZELENI SLOVENIJE                   |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
|28   | 136.50 |  | NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA      |
+-------+--------+----+------------------------------------------------------+
Št. 040-24/2006
Laško, dne 23. oktobra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije Laško
Milko Škoberne, univ. dipl. prav., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti