Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

SV 782/2006 Ob-31571/06 , Stran 8775
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone z dne 2. 11. 2006, opr. št. SV 782/2006, je stanovanje v šesti etaži stanovanjske hiše Simoničev breg 4, Gornja Radgona, ki je vpisano pri vložni številki 881/18 katastrska občina Gornja Radgona, identifikacijska številka dela stavbe 17.E, stanovanje v skupni izmeri 68,84 m2 ter solastniški delež na skupnih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču, last dolžnika Marka Borec, do celote, na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe, sklenjenega dne 25. 10. 2006, opr. št. SV 767/2006, notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone in notarskega zapisa zemljiškoknjižnega dovolila z dne 25. 10. 2006, opr. št. SV 768/2006, notarke Danice Hojs iz Gornje Radgone, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 95.500 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF na dan črpanja kredita, znižanega za enkratno nadomestilo za obdelavo kreditnega zahtevka v višini 35.000 SIT, obrestna mera je seštevek veljavnega 12 mesečnega Libor-ja in obrestne marže v višini 1,95% p.a., kar znaša na dan 19. 10. 2006 skupaj 4,07% p.a, efektivna obrestna mera za najeti kredit po tej pogodbi znaša 4,15% p.a., kreditojemalec bo vrnil kredit skupaj z obrestmi v 360 mesečnih anuitetah v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, banka določi mesečno anuiteto na podlagi črpanega zneska kredita, pripisanih obresti za čas črpanja kredita, odplačilne dobe in obrestne mere. Predviden znesek mesečne anuitete znaša na dan priprave pogodbe 464 CHF. Anuitete zapadejo v odplačilo vsak zadnji dan v mesecu. Prva mesečna anuiteta zapade v plačilo dne 30. 11. 2006, zadnja pa 31. 10. 2036, zastavljeno z vsemi stroški in pripadki kot to določa neposredno izvršljivi notarski zapis sporazuma o zavarovanju kredita.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti