Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4959. Poročilo o izidu volitev članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce, na lokalnih volitvah, dne 22. 10. 2006, stran 12073.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce, na lokalnih volitvah, dne 22. 10. 2006
Občinska volilna komisija Občine Majšperk je na svoji redni seji, dne 25. oktobra 2006 ugotovila naslednji izid za volitve članov v svete krajevnih skupnosti Majšperk, Ptujska Gora in Stoperce.
  KRAJEVNA SKUPNOST MAJŠPERK
  VOLILNA ENOTA št. 1, ki obsega naselji Majšperk in Stanečka vas.
 
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|Zap.  |Ime in priimek |Rojstvo  |Naslov     |Predlagatelj|    Št.|
|št.   |        |      |        |      |  glasov|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|1    |Viktor ADAM  |10. 7. 1943|Majšperk 54  |DeSUS    |    66|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|2    |Ciril MURKO  |29. 3. 1932|Majšperk 40  |DeSUS    |    63|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|3    |Ravko GAJSER  |3. 9. 1962 |Majšperk 23  |SLS     |    71|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|4    |Roman POLAJŽER |6. 11. 1973|Stanečka vas  |LDS     |    47|
|    |        |      |15a      |      |     |
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|5    |Jakob PERŠUH  |24. 6. 1949|Majšperk 11  |N.Si    |    67|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|6    |Renata PODPEČAN|13. 2. 1974|Majšperk 34  |N.Si    |    40|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|7    |Rafael ŠIREC  |22. 8. 1954|Stanečka vas  |SD     |    60|
|    |        |      |18a      |      |     |
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|8    |Franc VINKLER |25. 2. 1957|Stanečka vas 5 |SLS     |    68|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|9    |Zlatka LAMPRET |27. 6. 1969|Majšperk 51  |SD     |    156|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|10   |Branka RIBIČ  |13. 1. 1956|Majšperk 113  |SLS     |    23|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|11   |Marjan AVGUŠTIN|28. 5. 1965|Majšperk 87  |N.Si    |    42|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|12   |Marko RAKOVEC |30. 5. 1966|Majšperk 47  |SD     |    93|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|13   |Vera KORŽE   |4. 5. 1958 |Majšperk 96a  |LDS     |    95|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|14   |Marjan KOKOT  |4. 3. 1964 |Majšperk 32  |LDS     |    98|
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
|15   |Bogomir    |18. 10.  |Stanečka vas 14|DeSUS    |    31|
|    |ŠIROVNIK    |1945    |        |      |     |
+--------+---------------+-----------+---------------+------------+----------+
 
  V tej volilni enoti se volijo trije kandidata. Glede na število glasov so
v VE 1 izvoljeni naslednji kandidati:
  1. Zlatka LAMPRET, roj. 27. 6. 1969, stanujoča Majšperk 51
  2. Marjan KOKOT, roj. 4. 3. 1964, stanujoč Majšperk 32
  3. Vera KORŽE, roj. 4. 5. 1958, stanujoča Majšperk 96a
 
  VOLILNA ENOTA št. 2, ki obsega naselji Koritno in Lešje.
 
+--------+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in priimek  |Rojstvo  |Naslov  |Predlagatelj|Št. glasov|
+--------+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
|1    |Mirko VEDLIN   |18. 2. 1978|Lešje 20 |N.Si    |    65|
+--------+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
|2    |Radomira TRIFUNAC|29. 7. 1950|Lešje 15b|DeSUS    |    11|
+--------+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
|3    |Velemir TRIFUNAC |24. 1. 1958|Lešje 15b|LDS     |    25|
+--------+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
|4    |Jožef POMPE   |2. 2. 1942 |Lešje 21 |SLS     |    32|
+--------+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se voli en kandidat. Glede na število glasov je v VE 2
izvoljen naslednji kandidat:
  1. Mirko VEDLIN, roj. 18. 2. 1978, stanujoč Lešje 20
 
  VOLILNA ENOTA št. 3, ki obsega naselje Breg.
 
+--------+--------------+------------+--------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in priimek|Rojstvo   |Naslov |Predlagatelj|Št. glasov|
+--------+--------------+------------+--------+------------+----------+
|1    |Vesna VUK   |30. 8. 1980 |Breg 30 |SLS     |    67|
+--------+--------------+------------+--------+------------+----------+
|2    |Gorazd MANDELC|7. 11. 1961 |Breg 44 |LDS     |    17|
+--------+--------------+------------+--------+------------+----------+
|3    |Jožef LESKOVAR|25. 2. 1958 |Breg 47a|SLS     |    74|
+--------+--------------+------------+--------+------------+----------+
|4    |Katja VERDENIK|26. 1. 1981 |Breg 18a|SD     |    19|
+--------+--------------+------------+--------+------------+----------+
|5    |Petra NOVAK  |27. 7. 1978 |Breg 53a|LDS     |    64|
+--------+--------------+------------+--------+------------+----------+
|6    |Jožef MURŠAK |9. 11. 1943 |Breg 80 |DeSUS    |    21|
+--------+--------------+------------+--------+------------+----------+
|7    |Anton VUK   |16. 12. 1950|Breg 28 |N.Si    |    44|
+--------+--------------+------------+--------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se volita dva kandidata. Glede na število glasov sta v
VE 3 izvoljena naslednja kandidata:
  1. Jožef LESKOVAR, roj. 25. 2. 1958, stanujoč Breg 47a
  2. Vesna VUK, roj. 30. 8. 1980, stanujoča Breg 30
 
  VOLILNA ENOTA št. 4, ki obsega naselja Preša, Skrblje in Spodnja Sveča.
 
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in    |Rojstvo  |Naslov     |Predlagatelj|Št. glasov|
|    |priimek    |      |        |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|1    |Drago URLEP  |19. 8. 1955|Preša 28    |LDS     |    31|
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|2    |Boris GORIŠEK |31. 8. 1964|Skrblje 8    |SLS     |    39|
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|3    |Janez FAKIN  |13. 7. 1960|Spodnja Sveča  |N.Si    |    23|
|    |       |      |14       |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|4    |Ludvik    |6. 8. 1937 |Preša 15    |DeSUS    |    21|
|    |LAMPRET    |      |        |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se voli en kandidat. Glede na število glasov je v VE 4
izvoljen naslednji kandidat:
  1. Boris GORIŠEK, roj. 31. 8. 1964, stanujoč Skrblje 8
 
  VOLILNA ENOTA št. 5, ki obsega naselji Sestrže in Medvedce.
 
 
+--------+----------------+------------+----------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in priimek |Rojstvo   |Naslov  |Predlagatelj|Št. glasov|
+--------+----------------+------------+----------+------------+----------+
|1    |Peter HAJŠEK  |3. 1. 1978 |Sestrže 97|N.Si    |    78|
+--------+----------------+------------+----------+------------+----------+
|2    |Jožef HAJŠEK  |13. 1. 1960 |Sestrže 23|N.Si    |    47|
+--------+----------------+------------+----------+------------+----------+
|3    |Štefanija MEDVED|4. 7. 1957 |Medvedce 1|SLS     |    77|
+--------+----------------+------------+----------+------------+----------+
|4    |Alojz PIŠEK   |17. 6. 1939 |Sestrže 40|DeSUS    |    55|
+--------+----------------+------------+----------+------------+----------+
|5    |Jožef ROBER   |16. 11. 1943|Sestrže 36|DeSUS    |    49|
+--------+----------------+------------+----------+------------+----------+
|6    |Branko BERANIČ |22. 6. 1958 |Sestrže 37|SLS     |    83|
+--------+----------------+------------+----------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se volita dva kandidata.
  Glede na število glasov sta v VE 5 izvoljena naslednja kandidata:
  1. Branko BERANIČ, roj. 22. 6. 1958, stanujoč Sestrže 37
  2. Peter HAJŠEK, roj. 3. 1. 1978, stanujoč Sestrže 97
 
  VOLILNA ENOTA št. 6, ki obsega naselja Naraplje, Planjsko, Sitež in
Jelovice.
 
+--------+---------------+------------+-----------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in priimek |Rojstvo   |Naslov   |Predlagatelj|Št. glasov|
+--------+---------------+------------+-----------+------------+----------+
|1    |Franc TOPOLOVEC|27. 10. 1953|Planjsko 19|N.Si    |    31|
+--------+---------------+------------+-----------+------------+----------+
|2    |Bojan PERŠUH  |2. 8. 1962 |Naraplje 10|SLS     |    60|
+--------+---------------+------------+-----------+------------+----------+
|3    |Anton LETONJA |16. 12. 1975|Naraplje 12|N.Si    |    26|
+--------+---------------+------------+-----------+------------+----------+
|4    |Rozalija LORBER|30. 8. 1947 |Naraplje 9 |DeSUS    |     9|
+--------+---------------+------------+-----------+------------+----------+
|5    |Bojan KRIVEC  |30. 5. 1954 |Naraplje 11|LDS     |    18|
+--------+---------------+------------+-----------+------------+----------+
|6    |Leopold KARNEŽA|25. 7. 1945 |Naraplje 8 |SD     |    21|
+--------+---------------+------------+-----------+------------+----------+
|7    |Vera KOREZ   |27. 9. 1967 |Jelovice 32|SLS     |    25|
+--------+---------------+------------+-----------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se volita dva kandidata. Glede na število glasov sta v
VE 6 izvoljena naslednja kandidata:
  1. Bojan PERŠUH, roj. 2. 8. 1962, stanujoč Naraplje 10
  2. Franc TOPOLOVEC, roj. 27. 10. 1953, stanujoč Planjsko 19
 
  KRAJEVNA SKUPNOST PTUJSKA GORA
  VOLILNA ENOTA št. 1, ki obsega naselje Ptujska Gora.
 
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|Zap.  |Ime in priimek|Rojstvo  |Naslov     |Predlagatelj|    Št.|
|št.   |       |      |        |      |  glasov|
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|1    |Davorin TURK |12. 11.  |Ptujska Gora  |SD     |    40|
|    |       |1981    |103a      |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|2    |Mojca PENDL  |14. 6. 1973|Ptujska Gora 1 |N.Si    |    26|
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|3    |Ignac     |27. 9. 1941|Ptujska Gora 25 |DeSUS    |    33|
|    |DREVENŠEK   |      |        |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|4    |Franc BOGME  |27. 9. 1963|Ptujska Gora 7 |SLS     |    37|
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|5    |Milan KLAJNŠEK|19. 2. 1954|Ptujska Gora  |LDS     |    81|
|    |       |      |101       |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|6    |Anton PLANINC |29. 2. 1972|Ptujska Gora 87 |N.Si    |    30|
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|7    |Franc PLANINC |9. 11. 1970|Ptujska Gora  |SLS     |    57|
|    |       |      |26a       |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|8    |Silva CAFUTA |13. 10.  |Ptujska Gora  |SD     |    20|
|    |       |1964    |110b      |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|9    |Vladka NOVAK |4. 10. 1955|Ptujska Gora  |LDS     |    38|
|    |       |      |102a      |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|10   |Vanja VIČIČ  |8. 7. 1981 |Ptujska Gora 94 |N.Si    |    37|
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|11   |Stanislav   |18. 10.  |Ptujska Gora 99 |DeSUS    |    11|
|    |ERBUS     |1931    |        |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|12   |Franc KARNEŽA |10. 2. 1941|Ptujska Gora  |DeSUS    |    36|
|    |       |      |25a       |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|13   |Nada JURIČ  |23. 12.  |Ptujska Gora 13 |SLS     |    75|
|    |       |1970    |        |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
|14   |Martina ŽOLGER|21. 6. 1964|Ptujska Gora  |LDS     |    65|
|    |       |      |96a       |      |     |
+--------+--------------+-----------+----------------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se volijo trije kandidati. Glede na število glasov so
v VE 1 izvoljeni naslednji kandidati:
  1. Milan KLAJNŠEK, roj. 19. 2. 1954, stanujoč Ptujska Gora 101
  2. Nada JURIČ, roj. 23. 12. 1970, stanujoča Ptujska Gora 13
  3. Martina ŽOLGER, roj. 21. 6. 1964, stanujoča Ptujska Gora 96a
 
  VOLILNA ENOTA št. 2, ki obsega naselje Bolečka vas.
 
+--------+--------------+------------+--------------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in priimek|Rojstvo   |Naslov    |Predlagatelj|Št. glasov|
+--------+--------------+------------+--------------+------------+----------+
|1    |Franc ANGEL  |15. 11. 1960|Bolečka vas 3 |SLS     |    13|
+--------+--------------+------------+--------------+------------+----------+
|2    |Karolina ŽINKO|26. 11. 1942|Bolečka vas 6c|LDS     |     4|
+--------+--------------+------------+--------------+------------+----------+
|3    |Mirjana BELŠAK|20. 8. 1981 |Bolečka vas 5a|N.Si    |     6|
+--------+--------------+------------+--------------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se voli en kandidat. Glede na število glasov je v VE 2
izvoljen naslednji kandidat:
  1. Franc ANGEL, roj. 15. 11. 1960, stanujoč Bolečka vas 3
 
  VOLILNA ENOTA 3, ki obsega naselje Doklece.
 
+--------+-----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in priimek  |Rojstvo  |Naslov   |Predlagatelj|Št. glasov|
+--------+-----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|1    |Majda KARNEŽA  |24. 2. 1958|Doklece 26a|N.Si    |    12|
+--------+-----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|2    |Stanislav BEDENIK|5. 11. 1956|Doklece 7a |SLS     |    30|
+--------+-----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|3    |Rudolf GAJŠT   |10. 4. 1935|Doklece 5 |DeSUS    |     4|
+--------+-----------------+-----------+-----------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se voli en kandidat. Glede na število glasov je v VE 3
izvoljen naslednji kandidat:
  1. Stanislav BEDENIK, roj. 5. 11. 1956, stanujoč Doklece 7a
 
  VOLILNA ENOTA št. 4, ki obsega naselje Podlože.
 
+--------+----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in priimek |Rojstvo  |Naslov   |Predlagatelj|Št. glasov|
+--------+----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|1    |Adela BRATUŠEK |4. 9. 1949 |Podlože 70 |DeSUS    |    29|
+--------+----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|2    |Jožef GAJŠT   |23. 3. 1951|Podlože 63 |SLS     |    44|
+--------+----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|3    |Danijel JEZA  |19. 8. 1977|Podlože 53 |N.Si    |    17|
+--------+----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|4    |Franc MEDVED  |14. 3. 1944|Podlože 48a|DeSUS    |    20|
+--------+----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|5    |Zdravko HALOŽAN |14. 2. 1955|Podlože 81a|N.Si    |    68|
+--------+----------------+-----------+-----------+------------+----------+
|6    |Zofija TOPOLOVEC|20. 2. 1956|Podlože 62a|SLS     |    53|
+--------+----------------+-----------+-----------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se volita dva kandidata. Glede na število glasov sta v
VE 4 izvoljena naslednja kandidata:
  1. Zdravko HALOŽAN, roj. 14. 2. 1955, stanujoč Podlože 81a
  2. Zofija TOPOLOVEC, roj. 20. 2. 1956, stanujoča Podlože 62a
 
  VOLILNA ENOTA št. 5, ki obsega naselje Stogovci.
 
+--------+-----------------+-----------+------------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in priimek  |Rojstvo  |Naslov   |Predlagatelj|Št. glasov|
+--------+-----------------+-----------+------------+------------+----------+
|1    |Jožica JEZA   |20. 2. 1937|Stogovci 26 |DeSUS    |    36|
+--------+-----------------+-----------+------------+------------+----------+
|2    |Franc SLUGA   |2. 9. 1960 |Stogovci 17 |SLS     |    84|
+--------+-----------------+-----------+------------+------------+----------+
|3    |Franc VTIČ    |7. 12. 1940|Stogovci 36 |N.Si    |    14|
+--------+-----------------+-----------+------------+------------+----------+
|4    |Darinka POTOČNIK |7. 10. 1969|Stogovci 48 |LDS     |    34|
+--------+-----------------+-----------+------------+------------+----------+
|5    |Marjeta POTOČNIK |21. 5. 1966|Stogovci 22 |SLS     |    20|
+--------+-----------------+-----------+------------+------------+----------+
|6    |Miroslav KUŽNER |8. 4. 1968 |Stogovci 29a|SD     |    19|
+--------+-----------------+-----------+------------+------------+----------+
|7    |Damjana PODGORŠEK|18. 7. 1975|Stogovci 51 |N.Si    |    11|
+--------+-----------------+-----------+------------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se volita dva kandidata. Glede na število glasov sta v
VE 5 izvoljena naslednja kandidata:
  1. Franc SLUGA, roj. 2. 9. 1960, stanujoč Stogovci 17
  2. Jožica JEZA, roj. 20. 2. 1937, stanujoča Stogovci 26
 
  VOLILNA ENOTA št. 6, ki obsega naselje Slape. Voli se en kandidat.
 
+--------+----------------+-----------+---------+------------+----------+
|Zap. št.|Ime in priimek |Rojstvo  |Naslov  |Predlagatelj|Št. glasov|
+--------+----------------+-----------+---------+------------+----------+
|1    |Dušan POTOČNIK |9. 8. 1966 |Slape 3a |SLS     |    20|
+--------+----------------+-----------+---------+------------+----------+
|2    |Stanislav GREŠAK|16. 8. 1955|Slape 22b|AS     |     4|
+--------+----------------+-----------+---------+------------+----------+
|3    |Janez PISLAK  |14. 8. 1978|Slape 20 |N.Si    |    34|
+--------+----------------+-----------+---------+------------+----------+
 
 
  V tej volilni enoti se voli en kandidat.
  Glede na število glasov je v VE 6 izvoljen naslednji kandidat:
  1. Janez PISLAK, roj. 14. 8. 1978, stanujoč Slape 20
 
  VOLILNA ENOTA št. 7, ki obsega naselje Janški Vrh.
 
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|Zap. |Ime in priimek   |Rojstvo  |Naslov     |Predlagatelj|   Št.|
|št.  |          |     |        |      | glasov|
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|1   |Franc KOREZ    |4. 11.  |Janški Vrh 56  |SLS     |   16|
|   |          |1962   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|2   |Ana FRANGEŽ    |9. 7. 1949|Janški Vrh 15  |N.Si    |    8|
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
 
 
  V tej volilni enoti se voli en kandidat. Glede na število glasov je v VE 7
izvoljen naslednji kandidat:
  1. Franc KOREZ, roj. 4. 11. 1962, stanujoč Janški Vrh 56
 
  KRAJEVNA SKUPNOST STOPERCE
  VOLILNA ENOTA št. 1, ki obsega naselje Dol pri Stopercah.
 
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|Zap. |Ime in priimek   |Rojstvo  |Naslov     |Predlagatelj|   Št.|
|št.  |          |     |        |      | glasov|
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|1   |Jožef ŠIROVNIK   |1. 2. 1968|Dol pri     |SLS     |    6|
|   |          |     |Stopercah 4   |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|2   |Jožef TOPOLOVEC  |15. 1.  |Dol pri     |N.Si    |    6|
|   |          |1965   |Stopercah 1   |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
 
 
  V tej volilni enoti se voli en kandidat. Ker sta oba kandidata dobila
enako število glasov, je o njuni izvolitvi odločal žreb, ki je bil izveden v
sredo, 25. 10. 2006. Glede na žreb je v VE 1 izvoljen naslednji kandidat:
  1. Jožef ŠIROVNIK, roj. 1. 2. 1968, stanujoč Dol pri Stopercah 4
 
  VOLILNA ENOTA št. 2, ki obsega naselje Grdina.
 
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|Zap. |Ime in priimek   |Rojstvo  |Naslov     |Predlagatelj|   Št.|
|št.  |          |      |        |      | glasov|
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|1   |Dragica KIDRIČ   |15. 4.   |Grdina 25c   |SLS     |   41|
|   |          |1967    |        |      |    |
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|2   |Drago VOGRINČIČ  |12. 10.  |Grdina 8a   |N.Si    |   23|
|   |          |1963    |        |      |    |
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|3   |Angela DUCMAN   |1. 5. 1972 |Grdina 18   |SLS     |   29|
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|4   |Viktor LAMPRET   |30. 11.  |Grdina 33   |N.Si    |   15|
|   |          |1935    |        |      |    |
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
 
 
  V tej volilni enoti se volita dva kandidata.
  Glede na število glasov sta v VE 2 izvoljena naslednja kandidata:
  1. Dragica KIDRIČ, roj. 15. 4. 1967, stanujoča Grdina 25c
  2. Angela DUCMAN, roj. 1. 5. 1972, stanujoča Grdina 18
 
  VOLILNA ENOTA št. 3, ki obsega naselje Kupčinji Vrh.
 
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|Zap. |Ime in priimek   |Rojstvo  |Naslov     |Predlagatelj|   Št.|
|št.  |          |     |        |      | glasov|
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|1   |Cvetko PLAVČAK   |11. 4.  |Kupčinji Vrh 28 |N.Si    |   19|
|   |          |1973   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|2   |Ema KAMENŠEK    |30. 5.  |Kupčinji Vrh 38 |SLS     |   21|
|   |          |1950   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|3   |Bernarda STOJNŠEK |2. 8. 1959|Kupčinji Vrh 33 |N.Si    |   20|
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|4   |Jožef ADAM     |27. 2.  |Kupčinji Vrh 29 |N.Si    |   34|
|   |          |1953   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|5   |Vojko FRLEŽ    |31. 3.  |Kupčinji Vrh 13 |SLS     |   24|
|   |          |1969   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|6   |Dragica FRLEŽ   |25. 8.  |Kupčinji Vrh 13 |DeSUS    |    9|
|   |          |1945   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|7   |Alojz VODUŠEK   |12. 4.  |Kupčinji Vrh 17 |SLS     |   10|
|   |          |1958   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
 
 
  V tej volilni enoti se volijo trije kandidati. Glede na število glasov so
v VE 3 izvoljeni naslednji kandidati:
  1. Jožef ADAM, roj. 27. 2. 1953, stanujoč Kupčinji Vrh 29
  2. Vojko FRLEŽ, roj. 31. 3. 1969, stanujoč Kupčinji Vrh 13
  3. Ema KAMENŠEK, roj. 30. 5. 1950, stanujoča Kupčinji Vrh 38
 
  VOLILNA ENOTA št. 4, ki obsega naselje Stoperce.
 
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|Zap. |Ime in priimek   |Rojstvo  |Naslov     |Predlagatelj|   Št.|
|št.  |          |     |        |      | glasov|
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|1   |Gabrijela KOREZ  |17. 3.  |Stoperce 21   |N.Si    |   19|
|   |          |1963   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|2   |Marjan KORŽE    |17. 7.  |Stoperce 76   |SLS     |   67|
|   |          |1960   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|3   |Srečko TACIGA   |8. 8. 1967|Stoperce 9   |N.Si    |   60|
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|4   |Danica BEDRAČ   |7. 10.  |Stoperce 8   |SLS     |   20|
|   |          |1954   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|5   |Martin BOGME    |10. 10.  |Stoperce 67   |DeSUS    |   12|
|   |          |1950   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|6   |Janez BEDRAČ    |25. 12.  |Stoperce 8   |DeSUS    |   11|
|   |          |1952   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|7   |Justina JUS    |3. 8. 1946|Stoperce 75   |DeSUS    |   17|
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
|8   |Milan GALUN    |22. 8.  |Stoperce 7   |SLS     |   52|
|   |          |1970   |        |      |    |
+------+-------------------+----------+----------------+------------+--------+
 
 
  V tej volilni enoti se volijo trije kandidati. Glede na število glasov so
v VE 4 izvoljeni naslednji kandidati:
  1. Marjan KORŽE, roj. 17. 7. 1960, stanujoč Stoperce 76
  2. Srečko TACIGA, roj. 8. 8. 1967, stanujoč Stoperce 9
  3. Milan GALUN, roj. 22. 8. 1970, stanujoč Stoperce 7
 
  VOLILNA ENOTA št. 5, ki obsega naselje Zgornja Sveča.
 
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|Zap. |Ime in priimek   |Rojstvo  |Naslov     |Predlagatelj|   Št.|
|št.  |          |      |        |      | glasov|
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|1   |Roman Lampret   |3. 8. 1952 |Zgornja Sveča 7|SLS     |    7|
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|2   |Vinko JERIČ    |1. 5. 1972 |Zgornja Sveča |N.Si    |   21|
|   |          |      |10       |      |    |
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|3   |Brigita FRLEŽ   |26. 4.   |Zgornja Sveča |SLS     |   10|
|   |          |1966    |16c      |      |    |
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|4   |Martina NOVAK   |9. 4. 1959 |Zgornja Sveča |N.Si    |   12|
|   |          |      |16b      |      |    |
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
|5   |Franc ADAM     |5. 8. 1932 |Zgornja Sveča |DeSUS    |   11|
|   |          |      |21       |      |    |
+------+-------------------+-----------+---------------+------------+--------+
 
   V tej volilni enoti se volita dva kandidata. Glede na število glasov sta v
VE izvoljena naslednja kandidata:
  1. Vinko JERIČ, roj. 1. 5. 1972, stanujoč Zgornja Sveča 10
  2. Martina NOVAK, roj. 9. 4. 1959, stanujoča 16b
Št. 041-20/2006 (OVK)
Majšperk, dne 25. oktobra 2006
Predsednica
OVK Majšperk
Jerneja Kokol l.r.
 
Člani OVK Majšperk:
Milan Jager l.r.
Andrej Vrabič l.r.
Branka Leskovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti