Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

5001. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje, stran 12122.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., in 58/03 – ZZK-1) minister za okolje in prostor sprejme
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje
I.
Minister za okolje in prostor odreja javno razgrnitev:
1. Predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje, ki ga je pod številko projekta 37/2004 oktobra 2006 izdelal ZUM d. o. o., Maribor (v nadaljnjem besedilu: predlog državnega lokacijskega načrta);
2. povzetka za javnost;
3. poročila o vplivih na okolje za DV 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje, ki ga je pod številko projekta 2646/04 junija 2006 izdelal VGB d. o. o., Maribor, in
4. drugih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve predloga državnega lokacijskega načrta.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 22. novembra 2006 do 22. decembra 2006 javno razgrnjeno:
– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Dunajska 21, Ljubljana,
– v prostorih Občine Moravče, Trg svobode 4, Moravče,
– v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani,
– v prostorih Občine Litija, Jerebova ul. 14, Litija,
– v prostorih Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje in
– v prostorih Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
Javne obravnave bodo potekale:
– 4. decembra 2006 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, Dol pri Ljubljani,
– 4. decembra 2006 s pričetkom ob 19.30 uri v kulturnem domu, Vegova ul. 9, Moravče,
– 6. decembra 2006 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje,
– 7. decembra 2006 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
– 11. decembra 2006 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih občine Litija, Jerebova ul. 14, Litija.
III.
Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko k razgrnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. pripombe in predlogi se lahko do 22. decembra 2006 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ustno na sami javni obravnavi, ali se pošljejo na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »Daljnovod Beričevo–Trbovlje«.
O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo, odloči pripravljavec predloga državnega lokacijskega načrta po predhodnem mnenju pobudnika izdelave predloga državnega lokacijskega načrta.
IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor in na krajevno običajen način na radiu KUM, ATV signalu, v časopisu Dnevnik in v glasilu Moravške novice.
Št. 352-24-3/2002-TG
Ljubljana, dne 27. oktobra 2006
EVA 2006-2511-0211
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti