Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2006 z dne 10. 11. 2006

Kazalo

4999. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013), stran 12121.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 in 110/02 – ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013), št. 04-48/04 z dne 4. 5. 2005, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Polšnik, ki meri 5.973,10 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občinah Litija, Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi, oziroma v katastrskih občinah Konj, Jablanica, Polšnik in Konjšiča.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Polšnik je s 1. januarjem 2004 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 64,85% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 35,10% državnih gozdov, 0,05% občinskih gozdov;
B) površina: 4.592,35 ha, od katere je 4.143,06 ha večnamenskih gozdov in 449,29 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 283,8 m3/ha, od tega 95,2 m3/ha iglavcev in 188,6 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,93 m3/ha, od tega 2,34 m3/ha iglavcev in 4,59 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Polšnik določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2.219,22 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.094,84 ha ter
– socialne funkcije na površini 333,74 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Polšnik za obdobje od 1. januarja 2004 do 31. decembra 2013 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 161.499 m3, od tega 51.718 m3 iglavcev in 109.771 m3listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 578,18 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 236,12 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Polšnik v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2013 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Litija, Litijska 20, Litija, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polšnik (2004–2013).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-04-12/2001/10
Ljubljana, dne 20. oktobra 2006
EVA 2005-2311-0116
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti