Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

831. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1A)

Odloki

832. Odlok o razpisu volitev članov Sodnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

852. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

MINISTRSTVA

833. Pravilnik o registru ponudnikov storitev menjav med virtualnimi in fiat valutami ter ponudnikov skrbniških denarnic
834. Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu
835. Pravilnik o zagotavljanju izvajanja podaljšane obravnave osebam, ki so prebolele okužbo z virusom SARS-CoV-2

SODNI SVET

836. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

837. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (UPB 13)
838. Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določbe, ki se nanaša na odsotnost z dela z nadomestilom oziroma brez nadomestila plače, sprejeti na 82. seji dne 16. 1. 2021
839. Revalorizacija denarnih vrednosti zneskov obračunskih osnov in zneskov nadomestil po Skupnem sporazumu za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se vrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe

OBČINE

Braslovče

840. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3)

Grosuplje

841. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ML 5 A
842. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 102 IG ppip

Kranj

843. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Krško

849. Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savi dolvodno od hidroelektrarne Krško
850. Odlok o podelitvi koncesije za upravljanje pristanišč in vstopno-izstopnih mest na reki Savi na območju pretočne akumulacije hidroelektrarne Krško
851. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. št. 663/2, parc. št. 663/4, parc. št. 708/38, parc. št. 708/41, parc. št. 90/9, parc. št. 90/10, parc. št. *265 in parc. št. 90/11, k.o. 1320 – Drnovo; parc. št. 3307, parc. št. 3308 in parc. št. 3244, k.o. 1329 – Veliki Podlog; parc. št. 2017/4, parc. št. 1980, parc. št. 2400, parc. št. 1978/1 in parc. št. 2467, k.o. 1325 – Senuše ter parc. št. 1545/2, parc. št. 1563/1, parc. št. 2356/3, parc. št. 1232 in parc. št. 1231/1, k.o. 1330 – Veliko Mraševo

Log-Dragomer

844. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Postojna

845. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji javnega podjetja Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija d.o.o. Postojna

Razkrižje

846. Statut Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo)
847. Poslovnik Občinskega sveta Občine Razkrižje (uradno prečiščeno besedilo)

Velike Lašče

848. Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Velike Lašče

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti