Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

Ob-1680/21, Stran 723
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj 
za – Veliko Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno delo in – Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke 
in poziva ugledne raziskovalce in raziskovalke s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade.
I. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo in Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke se podeljujeta raziskovalcem/raziskovalkam, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagradi se podeljujeta za vrhunske dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav, ki so primerljivi s svetovno kvaliteto. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeljuje posameznikom/posameznicam, Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke pa posameznikom/posameznicam ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje.
Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim raziskovalcem za večji opus znanstvenega dela, ki je nastal v enem ali več desetletjih.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke se podeli za izjemne dosežke v zadnjih petih letih pred prijavo.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2021 podeli največ ena Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo in največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne dosežke.
III. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 9.000 EUR in doprsni kipec Friderika Pregla.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika Pregla.
IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov/kandidatk za nagrade so:
– Biografija kandidata/kandidatke (dodatno pri vlogi za Veliko Preglovo nagrado za raziskovalno delo)
– Bibliografija kandidata/kandidatke
– Kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja/predlagateljice in z enim priporočilnim pismom (tako predlagatelj/ica kot pisec/ka priporočilnega pisma lahko predlagata le enega kandidata/kandidatko)
– Soglasje kandidata/kandidatke za kandidaturo
– Kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za omenjena dela (dodatno pri vlogi za Preglovo nagrado za izjemne dosežke)
– Kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata/kandidatke.
Vloga mora biti vložena v enem izvodu (poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf format)).
V. O izboru kandidatov/kandidatk za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev/raziskovalk na področju kemije in sorodnih ved.
Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasitvi nagrajencev/nagrajenk, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2021. Dobitniki/dobitnice nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu.
VI. Vloge za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 19. aprila 2021, na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Veliko Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno delo«, oziroma »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in tel. 01/47-60-225.
Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta 

AAA Zlata odličnost