Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

840. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3), stran 2643.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) ter na podlagi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3) ID PA: 2217 (Uradni list RS, št. 10/21; v nadaljnjem besedilu: Sklep o začetku priprave SD OPN 3) je župan Občine Braslovče dne 8. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 3 (SD OPN 3) 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi dopolnitev Izhodišč za pripravo SD OPN 3 z dne 5. 3. 2021.
2. člen 
V Sklepu o začetku priprave SD OPN 3 se predzadnji stavek drugega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Območje je veliko 5,90 ha.«
3. člen 
V Sklepu o začetku priprave SD OPN 3 se predzadnji stavek četrtega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Območje nadomeščanja kmetijskih resursov je veliko 10,00 ha.«
4. člen 
V Sklepu o začetku priprave SD OPN 3 se v šestem odstavku 3. člena v celoti spremeni Tabela 1 tako, da se glasi:
»Tabela 1:
oznaka območja
površina 
v ha
št. parcel (celotne parcele ali njihovi deli)
k.o.
veljavna 
NR v OPN
predlog NR 
v SD OPN 3
GC1
2.15
160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 164/3, 165/1, 166/1, 167/1, 168, 169, 170, 171, 172, 375/2, 376, 855/3
TRNAVA
K1
IG
GC2
5.90
195/1, 197/1, 198/1, 201/1, 202/1, 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2, 225, 226/1, 226/2, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 228/1, 228/2, 229/2, 229/4, 229/5, 229/6, 229/7, 230/1, 230/2, 231/2, 236/1, 236/2, 237
ORLA VAS
K1
OG
KZ
10.00*
192/2, 192/3, 192/4, 203, 204/1, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 205/5, 206, 207, 208, 209/1, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 263, 269, 270, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 294, 295, 296, 297, 305
PODVRH
GZ
K2
PO1
1.47
450/1, 450/3, 451/1, 451/2, 452/6, 452/7, 581/1
ORLA VAS
K1
PO
PO2
0.45
453, 454/1, 454/2, 581/1
ORLA VAS
K1
CD
* površina že obstoječih kmetijskih zemljišč znotraj območja KZ (v površini 0,61 ha) se ne upošteva kot pobuda, ker je NR že določena kot K2.«
5. člen 
V Sklepu o začetku priprave SD OPN 3 se v prvem odstavku 6. člena v Tabeli 2 za točko (1) doda nova točka (1.1.) in za točko (2) doda nova točka (2.1.), ki se glasita:
»
(1.1.) Dopolnitev izhodišč za pripravo SD OPN 3
5. 3. 2021
(2.1.) Župan sprejme spremembo sklepa o začetku priprave SD OPN 3, objava spremembe sklepa in dopolnitve izhodišč v prostorskem informacijskem sistemu
marec 2021
« 
6. člen 
(1) Javnost se seznani s tem sklepom z njegovo objavo v Uradnem listu RS, na spletni strani Občine Braslovče, na povezavi: https://www.braslovce.si/objava/263990 in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
(2) Javnost se seznani z dopolnjenimi izhodišči iz 1. člena tega sklepa z njihovo objavo na spletni strani Občine Braslovče, na povezavi: https://www.braslovce.si/objava/263990 in na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor.
7. člen 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z dopolnjenimi izhodišči iz 1. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Braslovče na povezavi: https://www.braslovce.si/objava/263990.
Št. 3500-7/2020-26
Braslovče, dne 8. marca 2021
Župan 
Občine Braslovče
Tomaž Žohar 

AAA Zlata odličnost