Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

I N 56/2020 Os-3535/20, Stran 730
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Vinka Jarc, Vogrsko 31, Volčja Draga, ki ga zastopa odv. Maruška Trunkl Glavič iz Nove Gorice, postopek dokazovanja smrti za osebo Karol Marušič, pok. Štefana, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer odv. Mitja Podgornik, Pod klancem 9, Tolmin.
Iz krstnega lista in družinskega lista Škofije Koper izhaja, da se je Karol Marušič rodil 6. 12. 1876 in umrl 17. 7. 1929. Očetu je bilo ime Štefan. Nadalje iz predloženih listin izhaja, da je bila nanj vknjižena lastninska pravica do deleža 1/2 na nepremičnini s parc. št. 2212/38, k.o. 2332 Kostanjevica na Krasu, na podlagi listine, in sicer Darilne pogodbe z dne 11. 5. 1908. Njegovo prebivališče ni znano. Drugi podatki o pogrešancu ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti Karola Marušiča, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku 15 dni po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče dokazalo smrt pogrešanega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 12. 2020

AAA Zlata odličnost