Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

2874 Z 25/2021 Os-1526/21, Stran 727
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnice Republike Slovenije, matična št. 5854814000, davčna št. 17659957, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Državno odvetništvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, zoper dolžnico Greto Kalezić, EMŠO 2804962505294, Celovška cesta 150, Ljubljana - dostava, zaradi zavarovanja terjatve 9.069,90 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Veronika Ermenc, Ljubljanska cesta 106, Domžale.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2021

AAA Zlata odličnost