Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

D 177/2020 Os-1248/21, Stran 729
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Jožefu Makoter, EMŠO 1302951500607, nazadnje stanujoč Mota 53, Ljutomer, državljan RS, ki je umrl 30. 8. 2020.
Zapuščino predstavlja: celotna nepremičnina parc. št. 390/177 k.o. 240 – Mota.
Dedičev prvega in tretjega dednega reda ni, dočim so se dediči drugega dednega reda dedovanju odpovedali. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 2. 2. 2021

AAA Zlata odličnost