Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

842. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 102 IG ppip, stran 2644.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17); v nadaljevanju; ZUreP-2 in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 3. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 102 IG ppip 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišči parc. št. 883/9 in 882/3 k.o. Stranska vas, ki se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13, 59/15 in 47/19), nahajata v enoti urejanja prostora GR 102 IG ppip (v nadaljnjem besedilu: OPN). Elaborat lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od prostorsko izvedbenih pogojev za poslovno proizvodni objekt je izdelal API Arhitekti d.o.o. v oktobru 2020.
2. člen 
Na zemljiščih parc. št. 883/9 in 882/3 k.o. Stranska vas se omogoči individualno odstopanje od določil prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora GR 102 IG ppip tako, da se dopusti odstopanje od:
– prvega odstavka razdelka »Velikost in oblikovanje« v tabeli 137. člena tako, da se dovoli 5 % minimalni delež odprtih bivalnih površin (DOBP),
– drugega odstavka razdelka »Velikost in oblikovanje« v tabeli 137. člena tako, da se dopusti: ravne strehe, etažnost P+3+terasna etaža, največje razmerje stranic vrednosti 1:2.2 in faktor zazidanosti na 85 %.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1434.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja dve leti od dneva uveljavitve.
Št. 3500-00017/2019
Grosuplje, dne 3. marca 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost