Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

841. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ML 5 A, stran 2644.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 3. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora ML 5 A 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišči parc. št. del 808/5, del 808/2 k.o. Grosuplje.
2. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako A), katere izvorna velikost je 4.429,01 m², za 0,0 m², kar predstavlja 0 % spremembe obsega izvornega območja.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča v M 1:1000.
3. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je ID 1615.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0003/2020
Grosuplje, dne 3. marca 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost