Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

0956 I 2958/2020 Os-1129/21, Stran 727
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Nikoline Keser, Majaronova ulica 26, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Dajana Samardžić, Majaronova ulica 26, Ljubljana, po Matiček Žumer – odvetnik, Peričeva ulica 15, Ljubljana, proti dolžniku Ljubomirju Keser, EMŠO 2610980501035, Dajnkova ulica 30, Ljubljana, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Ljubomirju Keserju, neznanega prebivališča, se v izvršilnem postopku na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasna zastopnica odvetnica Sonja Dolinar, Tavčarjeva 3, Ljubljana.
Za začasno zastopnico se določi odvetnica Sonja Dolinar, Tavčarjeva 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler ne bo dolžnik ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne bo sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2021

AAA Zlata odličnost