Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

I 11/2021 Os-1459/21, Stran 727
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovnem sodelavcu Lačen Urošu, višjem pravosodnem svetovalcu, v izvršilni zadevi upnika EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., matična št. 1539965000, davčna št. 44603517, Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Natalija Zupan, zoper dolžnika Davorina Meznarič, EMŠO 1003961500810, Zagrebška cesta 72, Maribor, zaradi izterjave 4.280,46 EUR s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku, izven naroka, dne 19. februarja 2021, sklenilo:
Dolžniku Davorinu Meznarič, EMŠO 1003961500810, Zagrebška cesta 72, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Simon Dolinšek, Partizanska cesta 32, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2021

AAA Zlata odličnost