Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

D 411/2019 Os-1281/21, Stran 730
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. D 411/2019 vodi zapuščinski postopek po pokojnem Alojzu Terbucu, roj. 26. 6. 1954, z zadnjim stalnim prebivališčem Hajdoše 34, Hajdina, in umrlem 22. 5. 2019.
V zapuščino spadajo:
– parc. št. 422/2, k.o. 387 – Kicar, do 1/1,
– parc. št. 171/1, 171/2, 171/3, *37, 875, vse k.o. 395 Hajdoše, vse do 1/1,
– denarna sredstva pri Novi KBM, d.d., Maribor, na transakcijskem računu št.: 04122-0212921088, v višini 16.992,61 EUR, na računu v mirovanju št.: 222-75181-USD 98,12 EUR, na računu v mirovanju št.: 222-75181, v višini 157,97 EUR in na računu v mirovanju št.: 222-75181-CHF, v višini 282,98 EUR, vse s pripadki, vse do celote, vse po stanju na dan 24. 7. 2019,
– osebni avtomobil znamke Ford Fiesta, letnik 2013, VIN: WF0JXXGAJJCY188568, do celote,
– neizplačani pokojninski prejemki pri ZPIZ Slovenije v skupnem znesku 646,59 EUR, do celote.
Terjatve do zapuščine so priglasili naslednji upniki:
– Marija Todorić iz naslova pogrebnih stroškov v skupni višini 1.216,17 EUR, iz naslova prijave smrti in ureditve pogreba v višini 60,00 EUR, iz naslova plačila vode Komunalnemu podjetju Ptuj v višini 66,22 EUR in plačila električne energije Energiji Plus v višini 168,12 EUR, vse z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila dalje,
– Zavarovalnica Sava, d.d., iz naslova zavarovalnih pogodb v višini 159,32 EUR z zamudnimi obrestmi od zapadlosti posamezne terjatve iz zavarovalnih pogodb do plačila,
– Elektro Maribor Energija Plus, d.o.o., v višini 115,18 EUR.
S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva dediče zapustnika, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 1. 2. 2021

AAA Zlata odličnost