Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

D 31/2020 Os-1237/21, Stran 729
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Augustinu Murgec, EMŠO 3108933500078, državljan RS, nazadnje stanujoč Ivana Kaučiča cesta 18/a, Ljutomer, ki je umrl 15. 1. 2020.
Zapuščino predstavlja:
1. osebni avtomobil znamke Renault CLIO 1.2, VIN VF1BB1KEF40869981, letnik 2009, reg. št. MS HR-253,
2. delež 1/2 parc. št. 2584 in 2583, obe k.o. 259 – Ljutomer,
3. denarna sredstva pri NLB d.d., TRR št. 02343-1900146428, v višini 3.754,82 EUR oziroma z dejanskim stanjem,
4. sorazmerni del denarnih sredstev pri ZPIZ-u v višini ca. 286,00 EUR oziroma z dejanskim stanjem.
Dediči prvega dednega reda so se dedovanju odpovedali. Dedičev drugega in tretjega dednega reda pa ni, saj se niso javili na oklic. Zato bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapustnika in Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih.
Upnik lahko zahteva, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev, če v šestih mesecih po prejemu obvestila o zapuščini brez dedičev oziroma v šestih mesecih od dneva objave oklica, če gre za neznanega upnika, prijavi to zahtevo v zapuščinskem postopku in vloži predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev. Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev, mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev (142.b člen ZD).
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 1. 2. 2021

AAA Zlata odličnost