Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2021 z dne 19. 3. 2021

Kazalo

VL 1364/2021 Os-1527/21, Stran 727
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Ivančič, o.p., d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor, proti dolžniku Antoninu Sapienza, Strada D'Harcourt 18, Torino, ki ga zastopa zak. zast. Trunkl Rajko – odvetnik, Vojkovo nabrežje 17, Koper – Capodistria, zaradi izterjave 205,93 EUR, sklenilo:
Dolžniku Antoninu Sapienza, Strada D'Harcourt 18, Torino, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Rajko Trunkl, Vojkovo nabrežje 17, Koper.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 2. 2021

AAA Zlata odličnost