Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2196. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND)

Drugi akti

2197. Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije (DeZPRS-1)

MINISTRSTVA

2198. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
2199. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
2200. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
2201. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2202. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost

USTAVNO SODIŠČE

2203. Sklep o zavrženju zahteve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2204. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2205. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na GEA College – Fakulteti za podjetništvo

OBČINE

Ajdovščina

2206. Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami

Bovec

2207. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem

Cerknica

2208. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici

Dobje

2209. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2015

Gorenja vas-Poljane

2210. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015–2020

Kamnik

2211. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Logatec

2212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec

Nova Gorica

2213. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica
2214. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica

Podčetrtek

2216. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Šempeter-Vrtojba

2217. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Škofja Loka

2218. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015–2020

Turnišče

2219. Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU 19

Vrhnika

2220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

Železniki

2221. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Železniki

Žirovnica

2222. Obvezna razlaga 1. stavka četrtega odstavka 68. člena občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
2223. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica – novi center – ŽI2 in merilih za odmero komunalnega prispevka
2224. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2225. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti