Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2196. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND)

Drugi akti

2197. Deklaracija o zunanji politiki Republike Slovenije (DeZPRS-1)

MINISTRSTVA

2198. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode
2199. Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal
2200. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
2201. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2202. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah Akta o ustanovitvi Ustanove – Centra za evropsko prihodnost

USTAVNO SODIŠČE

2203. Sklep o zavrženju zahteve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2204. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnotožilskega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2205. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na GEA College – Fakulteti za podjetništvo

OBČINE

Ajdovščina

2206. Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami

Bovec

2207. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Bovec v najem

Cerknica

2208. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CE-34S Loško v Cerknici

Dobje

2209. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2015

Gorenja vas-Poljane

2210. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane za programsko obdobje 2015–2020

Kamnik

2211. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Logatec

2212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Logatec

Nova Gorica

2213. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica
2214. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve
2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Gorica

Podčetrtek

2216. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Šempeter-Vrtojba

2217. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Škofja Loka

2218. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Škofja Loka za programsko obdobje 2015–2020

Turnišče

2219. Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU 19

Vrhnika

2220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika

Železniki

2221. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Železniki

Žirovnica

2222. Obvezna razlaga 1. stavka četrtega odstavka 68. člena občinskega prostorskega načrta Občine Žirovnica
2223. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica – novi center – ŽI2 in merilih za odmero komunalnega prispevka
2224. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2225. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost