Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

II N 170/2011 Os-1871/15, Stran 1392
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Zdenka Štrukelj Jerala, Podreča 107, 4211 Mavčiče, 2. Marija Pipan, Na jami 12, Ljubljana, 3. Nataša Cirila Bonča, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, 4. Marija Ramšak, Zapotok 40g, 1292 Ig, 5. Perica Čiča, Podutiška cesta 46, Ljubljana, 6. Maja Oblak, Kunaverjeva ulica 2, Ljubljana, 7. Branko Franc Oblak, Rožna dolina cesta V/28, Ljubljana, 8. SOL Intercontinental proizvodnja in trgovina d.o.o., Bežigrad 15, Ljubljana, ki jih zastopa Poslovno in finančno svetovanje, Zdravko Fajmut s.p., Dobja vas 122, Ravne na Koroškem, zoper nasprotna udeleženca: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o., 2. Giposs Gradbeno podjetje d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, ob udeležbi: 1. T-2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, Ljubljana, ki ga zastopata predsednik poslovodstva Sašo Todorović in prokurist Jurij Krč, 2. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana in 3. Borut Okorn, Kajuhova ulica 29, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 25. 3. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: prodajne pogodbe št. 32/86-L z dne 20. 6. 1986, sklenjene med prodajalcem SOZD ZGP Giposs o. sol. o. in kupcem Industrija pohištva Stol Kamnik, TOZD Prodaja, in sicer za nepremičnino – lokal s prostorom za stopnišče, dvigalo in stojnico na nivoju Celovške ceste v objektu »F«, v izmeri 438,21 m2, lokal na nivoju Celovške ceste v objektu »E« v izmeri 67 m2, prostor za stopnišče in dvigalo na nivoju Vodnikove ceste v objektu »F«, v izmeri 23,21 m2 in garažna boksa št. 22 in 23 v objektu »F«na nivoju etaže – 3,89 m2, v skupni izmeri 24,80 m2, katere del navedenih prostorov predstavljajo poslovni prostori v 2. in 3. etaži, v skupni površini 448,1 m2, ident. št. 1740-1390-1, v stavbi na naslovu Vodnikova cesta 2, ki je povezana z zemljiškimi parcelami številka 1047/6, 1027/2 in 1029/2, vse k.o. Spodnja Šiška (1740).
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke postopka, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2015

AAA Zlata odličnost