Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

IV D 2808/2014 Os-2332/15, Stran 1395
V zapuščinski zadevi po pokojni Mariji Župec, rojeni 5. 2. 1918, umrli 6. 8. 2014, nazadnje stanujoči na naslovu Ljubljanska cesta 78, Ig, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica.
Zapustnica je bila ob smrti vdova in brez otrok. Dne 31. 1. 1996 je napravila sodno oporoko, s katero je vse svoje premično in nepremično premoženje zapustila svojemu posinovljencu Slavku Župcu, ki pa se je dedovanju po njej v celoti odpovedal.
Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi prišle v poštev kot dediči iz drugega in tretjega dednega reda, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 5. 2015

AAA Zlata odličnost