Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2216. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 6155.

  
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) podajamo
O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 9. 7. 2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni v Prilogi II.
Evropska Komisija je Občini Podčetrtek dne 14. 7. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki pomoči.
Shema državne pomoči »Pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Podčetrtek«, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42508(2015/XA).
Št. 411-0002/2015
Podčetrtek, dne 15. julija 2015
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

AAA Zlata odličnost