Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

P 1859/2013 Os-1689/15, Stran 1392
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Tatjani Turk Pilič, v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. KPL d.d., Tbilisijska c. 61, Ljubljana in 2. Tač Tovarna asfalta Črnuče d.o.o., Cesta na Brod 2, Ljubljana, ki ju zastopa mag. Pavla Sladič-Zemljak, odvetnica iz Ljubljane in Jorg Sladič, odvetnik iz Ljubljane, zoper toženo stranko: 1. Mihael Bizjak, Lajovčeva ul. 11. Ljubljana, 2. Zvonko Šavor, Zavrstnik 54c, Šmartno pri Litiji, 3. Bojan Kozar, Cesta na Bokalce 64, Ljubljana, ki jih vse tri zastopa Odvetniška družba Čeferin, o.p. iz Grosuplja in 4. Patera s.r.l., Via Aquileia 17, I-33100 Videm (Udine), Italija, ki jo zastopa začasni zastopnik Zmagoslav Marovt, odvetnik iz Ljubljane, zaradi ugotovitve neobstoja izvršljivosti notarskega zapisa na ugotovitev ničnosti pogodbe o odsvojitvi poslovnega deleža z dne 15. 11. 2012 in izbrisa hipoteke iz zemljiške knjige zaradi materialnopravne neveljavnosti vknjižbe (pcto 3.500.000,00 EUR), dne 10. marca 2015 sklenilo:
Četrtotoženi Patera s.r.l. se postavi začasni zastopnik, odvetnik Zmagoslav Marovt, Rozmanova ulica 12, Ljubljana.
Postavljeni začasni zastopnik ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve inv se do takrat, dokler četrtotoženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2015

AAA Zlata odličnost