Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

X Pd 1083/2014 Os-2674/15, Stran 1398
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 49. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Policijski sindikat Slovenije – PSS, Štefanova ulica 2, Ljubljana in nasprotnim udeležencem RS, Vlada RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem se odloča, imajo možnost, da se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno vlogo.
Poravnalni in prvi narok za glavno obravnavo je razpisan na dan 8. 10. 2015 ob 9.30, v sobi št. 3/III nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 13. 7. 2015.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
dne 13. 7. 2015

AAA Zlata odličnost