Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Št. 60404-5/2015-2 Ob-2636/15, Stran 1385
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 družba SŽ – Tovorni promet d.o.o.: vabi k nakupu premičnin: neuporabnega materiala, odpadno železo.
Vrsta posla: odprodaja neuporabnega materiala.
Lokacija nahajanja neuporabnega materiala: lokacija Dobova.
Predmet prodaje obsega: cca 140 t neuporabnih kolesnih dvojic (odpadno železo).
Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša 30.800,00 EUR brez DDV-ja.
Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 29. 7. 2015 ob 12. uri, na naslovu: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Služba za nabavo in investicije (sejna soba 606).
Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si. Informacije na tel. 01/29-14-634.
SŽ – Tovorni promet d.o.o.

AAA Zlata odličnost