Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

VL 63471/2015 Os-2592/15, Stran 1393
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnicam Elizabeti Praprotnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Etelki Praprotnik, Cankarjeva cesta 1, Tržič; Nadji Florjančič, Cankarjeva cesta 1, Tržič, ki ga zastopa zak. zast. zača. zastop. odv. Renata Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič, zaradi izterjave 1.235,73 EUR, sklenilo:
3. dolžnici Nadji Florjančič, Cesta 1, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Godnjov Špik Renata, Kovorska 31, 4290 Tržič.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 6. 2015

AAA Zlata odličnost