Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

SV 606/15 Ob-2643/15, Stran 1391
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 606/15 z dne 9. 7. 2015, je stanovanje (po podatkih GURS številka dela stavbe 4) v skupni izmeri 41,68 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu, Koroška cesta 10, 4290 Tržič, z ident. št. stavbe 529, ki stoji na parc. št. 133/0, k.o. 2143 – Tržič (ID 4940768), s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, last dolžnice – zastaviteljice Ane Živković, Koroška cesta 10, 4290 Tržič, na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja št. ST 12/2005, sklenjene dne 27. 5. 2005 s prodajalcem Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, d.d., Predilniška cesta 16, Tržič, zastavljeno v korist upnice HIPPA, finančne storitve, d.o.o., Podreča 74, 4211 Mavčiče, matična številka: 1274759000, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 10.000,00 EUR, z obrestno mero v višini 12,0000 % letno, z odplačilom v 60 mesečnih anuitetah, od katerih prva zapade v plačilo dne 31. 8. 2015, zadnja pa dne 31. 7. 2020, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika v primeru, če je dolžnica v zamudi s plačilom začetnega ali katerihkoli dveh zaporednih plačil in jih na osnovi pisnega poziva upnika ne poravna v dodatnem roku 15 dni, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe št. 215025.

AAA Zlata odličnost