Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2206. Pravilnik o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami, stran 6136.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. seji dne 23. 6. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o povračilu stroškov šolskih prevozov oseb s posebnimi potrebami
1. člen
S tem Pravilnikom se ureja povračilo stroškov šolskih prevozov (v nadaljnjem besedilu: povračilo stroškov) polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljevanjem besedilu: osebe s posebnimi potrebami), ki so vključene v vzgojno-izobraževalne programe na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
2. člen
Upravičenec do povračila stroškov po tem pravilniku je starš, skrbnik oziroma rejnik osebe s posebnimi potrebami, ki je vključena v vzgojno-izobraževalni program na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Oseba s posebnimi potrebami, za katero se zagotavlja povračilo stroškov, mora imeti stalno prebivališče v Občini Ajdovščina.
3. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do povračila:
– starš, skrbnik oziroma rejnik vloži vlogo za povračilo stroškov na sedež Občine Ajdovščina pred začetkom novega šolskega leta ali ob prejemu odločbe o usmeritvi,
– k vlogi je potrebno priložiti potrdilo o šolanju, ob prvem uveljavljanju pravice do povračila stroškov tudi odločbo o usmeritvi.
Upravičenec pridobi pravico do povračila stroškov prevoza na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. Pravica do povračila stroškov se prizna za čas vključitve v javno šolo oziroma v javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: šola/zavod) in sicer z mesecem, v katerem je bila vložena vloga za povračilo stroškov.
Pravice do povračila stroškov ni mogoče pridobiti v primeru, ko lahko oseba s posebnimi potrebami koristi organizirane šolske prevoze s strani Občine Ajdovščina na relaciji bivali- šče–zavod/šola.
4. člen
Povračilo stroškov se izplačuje mesečno, na podlagi:
– dejansko prevoženih kilometrov starša, skrbnika oziroma rejnika, ki izvaja prevoz na relaciji: bivališče–šola/zavod– bi- vališče za prevoz v šolo in bivališče–šola/zavod–bivališče za prevoz iz šole domov,
– mesečne evidence prisotnosti v šoli/zavodu,
– višine kilometrine.
Kilometrina se določi v višini povračila stroškov za prevoz na delo, ki se v skladu Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja ne všteva v davčno osnovo.
Sredstva se upravičencem nakaže na njihov osebni račun za pretekli mesec in sicer najkasneje v roku desetih dni od prejetja evidence prisotnosti s strani šole/zavoda.
5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 9. 2015 dalje.
Št. 603-1/2015
Ajdovščina, dne 23. junija 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti