Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

VL 42067/2015 Os-2593/15, Stran 1393
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Simon Majer, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Rajko Topič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Jože Urh, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Ana Grabner, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Branko Ivanuša, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Olga Majer, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Boris Dacinger, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Zdravko Lorenčič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičevaulica 19, Maribor, Anton Roškarič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Olga Fric, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Vera Brglez, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Franc Krajnčič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Leopold Slaček, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Zvonko Kopčič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Breda Marija Vengust, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Darko Kopčič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Gorazd Gerlica, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Terezija Veber, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Franc Štumberger, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Josip Jagarinec, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Milka Drobnik, Marinovševa cesta 3, Ljubljana, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Marta Zemljak, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Herman Veber, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Marija-Ana Zorovič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Dragica Urh, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Radmila Slana, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Elizabeta Krajnčič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Stanko Rotman, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Vida Pernat, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Tina Potrč, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Mirjana Paj, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Mateja Kodrič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Matilda Roškarič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Majda Veler, Klinetova ulica 10, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Dejan Paj, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Franc Grabner, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Anton Dacinger, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Gorazd Potrč, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Marija Kopčič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Agata Slaček, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Stjepan Majer, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Anja Majhen, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Maja Ravnik, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Danica Jagarinec, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, Silva Ivančič, Cesta proletarskih brigad 60, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, proti dolžniku Srečku Kropec, Prekmurska ulica 40, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Jerman Janko – odvetnik, Partizanska cesta 30, Maribor, zaradi izterjave 152,46 EUR, sklenilo:
dolžniku Srečku Kropec, Prekmurska ulica 40, Maribor, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Janka Jermana, Partizanska cesta 30, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 2015

AAA Zlata odličnost