Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

In 141/2014 Os-2319/15, Stran 1394
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Dragici Kolenc, v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana d.d., Trg republike 2, Ljubljana, zoper dolžnika: 1. Gorazd Norčič, Brajnikova ul. 47, Ljubjana, sedaj neznanega prebivališča, 2. Mateja Magajna Norčič, Olge Mohorjeve 13, Ljubljana, zaradi izterjave 90.509,20 EUR s pp, dne 3. februarja 2015 sklenilo:
dolžniku Gorazdu Norčiču, Brajnikova ul. 47, Ljubljana, sedaj neznanega prebivališča, se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavlja začasni zastopnik odvetnik Danilo Hari iz Murske Sobote, ki bo dolžnika v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler dolžnik ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 2. 2015

AAA Zlata odličnost