Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

VL 69520/2015 Os-2616/15, Stran 1394
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Aleasing financiranje, svetovanje, trženje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Nikolaj Fišer, proti dolžniku Primožu Dragovan, Zaloška cesta 69, Ljubljana CSD, ki ga zastopa zak. zast. Skubic Peter – odvetnik, Cigaletova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 1.782,06 EUR s pp, sklenilo:
dolžniku Primožu Dragovan, Zaloška cesta 69, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Skubic Peter, Cigaletova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 7. 2015

AAA Zlata odličnost