Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

2217. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči, stran 6155.

  
Na podlagi drugega odstavka 31. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šempeter - Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 45/15) objavlja župan Občine Šempeter - Vrtojba, mag. Milan Turk
O B V E S T I L O
o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči
Skladno s prvim odstavkom 9. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, z dne 25. junija 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014), je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za državne pomoči in razvoj dne 3. 7. 2015 posredovala Evropski komisiji povzetek podatkov o shemi državne pomoči v obliki, določeni Prilogi II.
Evropska Komisija nam je dne 7. 7. 2015 potrdila prejem povzetka informacij o zadevni državni pomoči z informacijo o identifikacijski številki sheme državne pomoči.
Shema državne pomoči »Podpore za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Šempeter - Vrtojba za programsko obdobje 2015–2020«, se vodi pod identifikacijsko številko: SA.42431(2015/XA).
Št. 03211-28/2015-10
Šempeter, dne 13. julija 2015
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost