Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015

Kazalo

Z 7/2015 Os-2575/15, Stran 1392
Na podlagi seznama izvršilni naslovov Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, št. DT 4930-1203/2014-1 07-3201-04 z dne 22. 12. 2014 zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov, ki so prihodek državnega proračuna, glavnico v znesku 3.635,53 EUR, zakonske zamudne obresti 1.378,78 EUR, stroške prejšnjih davčnih izvršb 145,86 EUR in zakonske zamudne obresti od glavnice 3.635,53 EUR od 23. 12. 2014 do plačila, se zaradi zavarovanja izvršljive terjatve upnika Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Kranj, proti dolžniku, dovoljuje vknjižba zastavne pravice in zaznambe izvršljivosti terjatve na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, po podatkih GURS gre za nepremičnino k.o. 2035 - Škofja Loka, št. stavbe 352, št. dela stavbe 4, stoječe na parc. *122, k.o. Škofja Loka, last dolžnice Petre Ramić, Poljanska cesta 10, Škofja Loka, EMŠO: 2509973505391, do 1/1, vse v korist upnika, Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančna uprava RS, Finančnega urada Kranj, do višine izvršljive terjatve.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 1. 7. 2015

AAA Zlata odličnost