Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1767. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1C)
1768. Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1769. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki
1770. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Maroko

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1771. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto

Drugi akti

1772. Akt o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada

MINISTRSTVA

1773. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Zdravstvenem svetu
1774. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze, okoljskega poročila in osnutka okoljevarstvenega soglasja
1775. Program priprave državnega lokacijskega načrta za ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja
1776. Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti
1777. Pravilnik o policijskih pooblastilih
1778. Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
1779. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o disciplinskem postopku zoper izvršitelja
1780. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1781. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč
1793. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2006

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1782. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2006

OBČINE

Borovnica

1783. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2006

Horjul

1784. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Horjul za leto 2005

Kranj

1785. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra

Ljubno

1786. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2005

Osilnica

1787. Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Osilnica za leto 2006

Puconci

1788. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2005

Škocjan

1789. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2005

Vojnik

1790. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov za ohranjanje razvoja podeželja in kmetijstva v Občini Vojnik

Zavrč

1791. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2006

Žužemberk

1792. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu obrtno-industrijska cona Hinje

POPRAVKI

1794. Popravek Količnika uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2006

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti