Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 10001-2/2006-1 Ob-10741/06 , Stran 2996
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto: svetovalec za odnose z javnostmi. Občina Šoštanj razpisuje prosto delovno mesto svetovalec za odnose z javnostmi. Delo se bo opravljalo pretežno na sedežu Občine Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj, v manjši meri pa tudi na terenu na področju Občine Šoštanj. Gre za uradniško delovno mesto v tretjem kariernem razredu, ki se bo opravljalo v nazivu 7., 8. oziroma 9. stopnje (svetovalec I, svetovalec II, svetovalec III). Prosto delovno mesto zajema predvsem zahtevnejša uradniška dela ter obveščanje in sodelovanje z notranjo in zunanjo javnostjo. Zahtevani pogoji za delovno mesto so: – splošni pogoji (88. člen Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo RS, neobsojenost, nekaznovanost), – univerzitetna izobrazba, smer novinarstvo (VII. stopnja izobrazbe), – sedem mesecev delovnih izkušenj, – opravljen državni izpit iz javne uprave (lahko se opravi naknadno v enem letu od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi), – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (lahko se opravi naknadno v 6 mesecih od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi), – opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom (lahko se opravi naknadno v 6 mesecih od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi). Prijava na javni natečaj naj obvezno vsebuje kratek življenjepis; potrdilo o izobrazbi; potrdilo o zahtevanih delovnih izkušnjah; dokument, iz katerega bo razvidno, da ste državljan Republike Slovenije. Od izbranega kandidata se bo naknadno zahtevalo potrdilo o neobsojenosti in potrdilo o nekaznovanosti. Vsa potrdila so lahko fotokopije, ki pa so jih kandidati dolžni pokazati v originalu na zahtevo natečajne komisije. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom – s petmesečnim poskusnim delom. Upoštevali bomo prijave z vsemi zahtevanimi dokazili, ki bodo na naš naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, prispele najkasneje do ponedeljka, 24. aprila 2006, do 12. ure. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki poznajo delo v lokalni samoupravi. Prijavljene kandidate bomo o izbiri obvestili najkasneje v 30 dneh po koncu javnega natečaja. Za dodatne informacije se obrnite na Nino Rehar po tel. 03/898-43-16 ali po elektronski pošti: nina.rehar@sostanj.si.