Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

SV 471/2006 Ob-10834/06 , Stran 3008
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 471/2006 z dne 6. 4. 2006, so parkirni prostori v II. kleti od št. 1-313, v III. kleti od št. 1-320, v IV. kleti št. 12, od 16-18, 37, od 40-48, od 51-52, od 54-60, 66, od 73-81, od 88-99, od 102-104, od 106-109, od 115-116, od 118-119, 155, od 157-158, od 174-175, od 180-183, 186, od 193-197, 200, od 204-212, od 214-241, od 243-245, od 254-259, od 263-269, 283, od 295-307, od 317-330, vsi garažni hiši City Maribor – parc. št. 1770 in 1771 k.o. Maribor Grad, last družbe F City - Garažna hiša d.o.o., na temelju prodajne pog. št. 119-91/98 z dne 21. 5. 1998, zastavljeni v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje maksimalne denarne terjatve v znesku 950.000 EUR v EUR oziroma SIT protivrednosti EUR po podjetniškem prod. teč. upnice.