Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 1-24/06 Ob-10361/06 , Stran 2988
Svet zavoda Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž). Direktor opravlja tudi funkcijo ravnatelja OE Poklicne in strokovne šole in OE Strokovne gimnazije. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. členom v povezavi s 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 98/05-UPB4). Od kandidata se pričakuje, da ima pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Poleg dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev je zaželjeno, da kandidati priložijo, kratek življenjepis z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Začetek dela je 1. september 2006. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom z navedbo posedanjih delovnih izkušenj ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavod Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, Martinčev trg 3, 6000 Koper, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. Vloga bo štete za pravočasno, če bo oddana s priporočeno pošiljko zadnji dan roka. Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v zakonitem roku.