Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

1782. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2006, stran 4356.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad Republike Slovenije objavlja
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, marec 2006
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih marca 2006 v primerjavi s februarjem 2006 je bil 0,004.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do konca marca 2006 je bil 0,009.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do konca marca 2006 je bil 0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih marca 2006 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,020.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2006 v primerjavi s februarjem 2006 je bil 0,008.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2006 je bil 0,007.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do marca 2006 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2006 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta marca 2006 v primerjavi s povprečjem leta 2005 je bil 0,008.
Št. 9621-45/2006/3
Ljubljana, dne 10. aprila 2006
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada RS