Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 105 Ob-10527/06 , Stran 2989
Svet zavoda Osnovne šole Valentina Vodnika, Ljubljana, Adamičeva 16, razpisuje delovno mesto ravnatelja (m/ž). Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03 - uradno prečiščeno besedilo). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let. Predvideni začetek dela bo 18. 7. 2006 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom, pošljite najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Valentina Vodnika Ljubljana, Adamičeva 16, z oznako: »Prijava za razpis za ravnatelja«. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o izboru prejeli v zakonitem roku.