Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

SV 180/2006 Ob-10830/06 , Stran 3007
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sestavljenega pri notarki Zdenki Gustinčič iz Nove Gorice, pod opr. št. SV 180/2006, dne 4. 4. 2006, je bilo dvosobno stanovanje v izmeri 58,67 m2, ki je v elaboratu za vpis podatkov v kataster stavb označeno s št. 103 in se nahaja v tretji in prvi etaži stavbe z identifikacijsko številko 2426, v Novi Gorici, Sedejeva ulica 8, stoječi na parc. št. 385/5 k.o. Nova Gorica, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT z obrestmi v višini šest mesečnega Euriborja, povečanega za pribitek 2,30, plačljive v 180 anuitetah, ki zapadejo zadnjega dne v mesecu, od tega prva 31. 5. 2006, zadnja 30. 4. 2021.