Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 02500-0001/2006-2 Ob-10725/06 , Stran 2970
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Kozje za leto 2006, kot so dejavnosti veteranskih organizacij, dejavnosti mladih ipd. 2. Višina sredstev, ki je namenjena za programe iz javnega razpisa je 450.000 SIT. 3. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. Vsebina prijave je določena v razpisni dokumentaciji. 4. Rok za prijavo na javni razpis je 24. 4. 2006 do 12. ure. Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Ostali programi 2006« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. 5. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju kmetijskih ukrepov v Občini Kozje za leto 2006. Pogodba bo sklenjena v roku 30 dni po sprejemu sklepa župana. 6. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinskem uradu občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinskem uradu.