Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

SV 243/06 Ob-11161/06 , Stran 3008
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-243/06 z dne 24. 3. 2006, je bilo stanovanje št. 02 v izmeri 60 m2, v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Jenkova cesta 8 v Velenju, ki stoji na parceli št. 1870, vpisani v vl. št. 800 k.o. Velenje, last Bešič Ibrahima in Bešić Velide, oba stan. Jenkova cesta 8, 3320 Velenje, za vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 4. 1993, zastavljeno v korist Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 9,000.000 SIT, s pripadki.